Přeskočit na obsah
Domů » Projektový den ve Státním okresních archívu v Krnově

Projektový den ve Státním okresních archívu v Krnově

V úterý 31. května 2022 se žáci Semináře z dějepisu ze Septimy A a 3. A zúčastnili dějepisné exkurze do Krnova.

Nejprve je čekal projektový den ve Státním okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově, který je součásti Zemského archivu v Opavě. Zde se žákům věnoval ředitel PhDr. Branislav Dorko. V první části žáky seznámil s dějinami archivnictví v Evropě, na území Rakouska-Uherska, Československa a České republiky. Žáci se seznámili s jednotlivými typy a funkcemi archivů, prací v této instituci a archivními pomůckami. Získali také informace o digitální aplikaci vyhledávání v archivních fondech. V druhé části lektor provedl seminaristy útrobami celého archivu. Zde měli možnost vidět, jak se ukládají archivní fondy a jednotlivé druhy archiválii. Zhlédli i nejstarší listinu z Bruntálu, která pochází z 13. století. Na závěr si prohlédli historické mapy a atlasy, které jsou ve zdejším archivu uloženy.

Po projektovém dni zavítali žáci do Městského muzea v Krnově, kde se věnovali procesu ochrany a záchrany sbírkových předmětů v muzeu a zhlédli vystavené předměty.

Mgr. Antonín Zgažar, předmětová komise dějepisu