Přeskočit na obsah

Výchovný poradce

Školní výchovná a kariérová poradkyně

Mgr. Lenka Maradová

kabinet chemie 306
telefon 595 535 087
e-mail: lenka.maradova@gymbru.cz

Hlavními úkoly výchovné a kariérové poradkyně jsou:

  • koordinace pedagogicko-psychologického poradenství na škole
  • koordinace práce s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, konzultace s nimi a jejich rodiči, plnění PLPP, IVP a ÚPV
  • koordinace podpory nadání, vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, péče o nadané
  • ve spolupráci se SPC a PPP zajišťuje podpůrná opatření pro žáky
  • s ředitelem školy svolává výchovné komise
  • pomáhá vyučujícím vytvářet plány pedagogické podpory
  • spolupráce s TU a ostatními pedagogy, metodické vedení
  • pomoc s výběrem seminářů (PVP)
  • pomoc s výběrem vysoké školy nebo studijního oboru na VŠ
  • podpora studenta, který se zajímá o studium v zahraničí na střední či vysoké škole a potřebuje pomoc s výběrem a průvodní dokumentací