Přeskočit na obsah

Školská rada

Složení školské rady

Na základě výsledků voleb do školské rady pro období 2021-2024 je složení školské rady následující:

– dva členové jmenovaní zřizovatelem (krajem): Mgr. Bronislav Koňařík, doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph. D.,
– dva členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: Mgr. Ivana Valtová, Mgr. Jiří Mazal,
– dva členové zvolení pedagogickými pracovníky: Mgr. Martina Šlagorová, Mgr. Zuzana Šichmanová.

Volby do školské rady proběhly 18. 11. 2021 (pedagogičtí pracovníci i zákonní zástupci).

V květnu 2022 členka a předsedkyně školské rady Mgr. Jarmila Lázničková ukončila předčasně své funkční období z důvodu odchodu do důchodu. Tímto ji děkujeme za dlouholetou spolupráci.

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 proběhly doplňovací volby z řad pedagogických pracovníků. Novým členem školské rady byla zvolena Mgr. Martina Šlagorová.

Na schůzi školské rady dne 15. 6. 2022 byla novou předsedkyní školské rady zvolena Mgr. Martina Šlagorová. Místopředsedkyní zůstává Mgr. Zuzana Šichmanová.