Školská rada

Složení školské rady

Na základě výsledků voleb do školské rady pro období 2021-2024 je složení školské rady takovéto:

Dva členové jmenovaní zřizovatelem (krajem): Mgr. Bronislav Koňařík, doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph. D.
Dva členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: Mgr. Ivana Valtová, Mgr. Jiří Mazal.
Dva členové zvolení pedagogickými pracovníky: Mgr. Jarmila Lázničková, Mgr. Zuzana Šichmanová.

Volby do školské rady proběhly 18. 11. 2021 (pedagogičtí pracovníci i zákonní zástupci).

Bývalým členům Ing. Pavlu Šmatelkovi a Ing. Jaroslavu Haluzovi děkujeme za spolupráci.

Na ustavující schůzi dne 1. 12. 2021 byla předsedkyní školské rady zvolena Mgr. Jarmila Lázničková a místopředsedkyní Mgr. Zuzana Šichmanová.