Přeskočit na obsah

Školní parlament

II. zasedání ŠP 2022/2023

Dne 3. listopadu 2022 jsme se sešli podruhé v tomto školním roce. Po zahájení a kontrole docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný.

Po představení programu zasedání k nám přišel jako host pan ředitel Mgr. Tomáš Pavelka, který nám představil workshop, jenž se týkal projektů města Bruntál. Dále jsme řešili seřizování hodin v učebnách. Také padl návrh ohledně kroužku, týkajícího se finanční gramotnosti.

Naším druhým hostem byla paní učitelka Mgr. Zuzana Šichmanová. Ta nám představila letošní Den vědy a následně nás motivovala k účasti na něm.

Po odchodu hostů jsme probrali zájem o účast ve workshopu.

Následně se vyhlásily výsledky ankety na téma bufet. Anketa dopadla následovně.

  1. Otázka – zvětšení objemu kávy v kelímku (85,1 %)
  2. Otázka – pečivo se bude dovážet v pondělí a středu (75,5 %)

Po vyhlášení výsledků jsme se přesunuli k volné diskuzi, ve které nám byla oznámena úžasná zpráva, která se týkala výhry 2. místa v soutěži maturitních plesů. Pro maturanty to je určitě velký úspěch.

Následovala diskuze ohledně letošní Akademie, e-sportových turnajů, tematických dnů a také ohledně školního Minecraft serveru, jenž by určitě pomohl také ve sbližování studentů v rámci celé školy.

Další schůze parlamentu byla stanovena na 8. prosince 2022. Osobně doufám, že se sejdeme v co nejvyšším počtu a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí naší školy.

Děkujeme za váš zájem o školní parlament.

Miloň Mýlek, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP.

I. zasedání ŠP 2022/2023

Dne 13. října 2022 jsme se sešli poprvé v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný.

Po představení programu zasedání a také představení parlamentu jako takového proběhly volby.

Volby předsedy a místopředsedy dopadly tak, že předsedou se stal Jakub Holler (11 hlasů) a místopředsedou se stal Michal Jindra (5 hlasů).

Poté následovaly volby dvou tiskových mluvčích/zapisovatelů. Zvoleni byli Adéla Novotná a Miloň Mýlek.

Po ukončení voleb k nám přišel jako host pan ředitel Mgr. Tomáš Pavelka, se kterým jsme řešili několik problémů. Jedním z nich byl i návrh e-sportových turnajů, který byl schválen.

Jako další host k nám zavítal pan učitel Mgr. Vladimír Zatloukal, jenž měl proslov ohledně akce Akademie 2022. Tuto akci nám představil a také popsal její význam. Následovala motivační řeč o zapojení studentů.

Školnímu parlamentu byl představen místopředsedou Michalem Jindrou program e-sportových turnajů. Soutěžilo by se ve hrách, které byly  pomocí dotazníku vybrány: Minecraft, CS:GO, Valorant a také Rocket League.

Posledním hostem byl pan Šimon Siegel, který vlastní školní bufet. S panem Siegelem jsme probrali několik návrhů. Jeden z nich se týkal poukazů do bufetu, které by byly věnovány jako cena za výhru v nějaké soutěži.

Po odchodu posledního hosta jsme se přesunuli k volné diskuzi, během které jsme řešili několik dotazů, ale také stížností.

Ovšem byla nám představena zajímavá sbírka „Adopce na dálku“, která se týká africké holčičky Jamiry.  Gymnázium na tuto dívku přispívá už čtvrtým rokem.

Řešily se také tematické dny, potíže se závěsy v určitých učebnách a problémy s dotykovou tabulí v učebně ekologie.

Další schůze parlamentu byla stanovena na 3. listopadu 2022, za školní parlament osobně doufám, že sejdeme v nejvyšším počtu a budeme moct nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme za váš zájem o školní parlament.

Miloň Mýlek, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

VIII. zasedání ŠP 2021/2022

Dne 26. května 2022 jsme se sešli poosmé v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný.

Školnímu parlament obdržel vzkaz od našeho pana ředitele školy Mgr. Tomáše Pavelky, v kterém nás nabádal, abychom tlačili své třídy ke spolupráci a účasti na výročí školy.

Školnímu parlamentu byl představen studentem Hubertem Beinhauerem průběh a celkové fungování E-sport her, které by se konaly na naší škole od příštího školního roku. Dle výsledku dotazníku nám student Beinhauer sdělil, že by se soutěžilo v těchto hrách: Minecraft, CS:GO, Valorant, Rocket League a League of Legends.

Školní parlament dále diskutoval o zlepšení dopravní situace za školou u Horalu, kde je velké riziko srážky studenta s autem. Proto jsme se zabývali možnými návrhy, jak prostor upravit, tak aby to vyhovovalo nám, ale i městu, kterému pozemky patří.

Tematické dny jsou na naší škole teprve krátce, ale i přesto měly velkou popularitu. Proto se my, školní parlament, obracíme na vás, studenty, abyste nám navrhli tematické dny, kterých byste se rádi účastnili.

Opět jsme měli diskuzi ohledně dramatického kroužku, kde jsme probírali specifikace celkového dění v tomto kroužku. Dále jsme uvažovali o jeho potenciálu, který by mohl mít, a dospěli jsme k závěru, že by se mohla pořádat představení, jak už v divadle, tak i u nás na škole. Tohle vše je ale záležitost na příští rok.

Naše školní zasedání navštívil také maturant Ondřej Šlapák, který nás přesvědčoval o tom, abychom měli naši školu rádi, jelikož škola s takovým potenciálem se v ČR málokde vyskytuje.

Po hlavních tématech jsme dospěli k volné diskuzi, která se nám rozšířila až na 10 vedlejších bodů. Abych tady o každém tady nepsal zvlášť, tak shrnu některé do jednoho odstavce.

Větší propagace a rozšíření kroužků na naší škole byl jedním z hlavních probíraných bodů. Jak určitě víte, na naší škole probíhá kroužek s 3D tiskem, dále s virtuální realitou nebo také s robotikou. Ovšem v těchto kroužcích je velmi málo studentů. Proto jsme uvažovali nad řešením této situace a dospěli jsme k názoru, že by bylo dobré kroužky propagovat na školním IG, tím pádem budou více dostupné.

Na naší škole proběhla již první beseda, na které nebyla zrovna velká účast hlavně kvůli špatné propagaci. Kvůli tomu jsme se shodli na vytvoření anket či dotazníků, kde byste jako studenti zaznačili, jaké obory či témata by vás zajímaly. Tím byste nám pomohli ve výběru osob na přednášky.

Dále při volné diskuzi padly zajímavé návrhy, jako pořízení boxovacího pytle na chodby nebo branné dny Gymbru, kde by se učila první pomoc, střelba ze vzduchovky a také poznávání zbraní s aktivními vojáky.

Další schůze školního parlamentu proběhne až příští školní rok s novými obličeji, které zavítají do školního parlamentu. Nové zástupce si zvolí třídy podle svého uvážení. Za celý školní rok jsme provedli spoustu změn, které náš školní život velmi ovlivnily. Také doufáme, že změny, které byly schváleny i vedením školy, byly v souladu s vašimi představami.

Děkujeme všem za spolupráci se školním parlamentem.

Tomáš Uhlíř a Adéla Novotná, zapisovatelé a tiskoví mluvčí ŠP

VII. zasedání ŠP 2021/2022

Dne 7. dubna 2022 jsme se sešli posedmé v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný. Dále byla oznámena změna pořadí bodů zasedání.

Školnímu parlamentu byl představen Občanský a demokratický klub Mgr. Alenou Musilovou. Tento klub se zabývá Bruntálem a podmínkami života v něm. Jedním z významných problémů, kterým se tento klub zabývá, je malá dostupnost Bruntálu pro invalidy.

Školnímu parlamentu bylo představeno slečnou Danielou Kokyovou řešení Dramatického kroužku, kde by se hrály divadelní hry na základě povinné četby. Kroužek by byl jen sledován vyučujícím, nebyl by přímo pod vedením někoho z učitelů gymnázia.

Školní parlament měl v tomto zasedání váženého hosta, a to našeho pana ředitele Mgr. Tomáše Pavelku. S panem ředitelem jsme řešili naše dotazy na provoz školy. Problémů bylo mnoho, jedním z nich bylo otevření přední brány. Otevření je již v plánu, jenom se na obě brány (přední i zadní) nainstalují čtečky čipu nebo ISIC karty.

Další celkem zajímavá diskuze se týkala detailnější výuky v oblasti sexuální výchovy, o které si někteří studenti myslí, že je často opomíjena nebo se jí vyučující věnují jen pár hodin.

Po zajímavé diskusi s panem ředitelem jsme se dostali k dalšímu bodu, a to k volbě nového místopředsedy ŠP. Na tuto pozici se přihlásil dva kandidáti. Volby vyhrál s velkým náskokem Michal Jindra z 1.A.

Ovšem občas i v zasedání školního parlamentu přijde čas na smutné body. Jedním z nich byla rezignace našeho předsedy ŠP Ondřeje Šlapáka (VIII.A), který poděkoval a shrnul věci, které díky naší snaze ve ŠP na gymnáziu vznikly. Tímto mu děkujeme za čas a úsilí ve ŠP a přejeme mu úspěch na vysoké škole.

Po smutné části zasedání jsme se přesunuli k volné diskusi, kde jsme řešili besedy. Náš organizační tým besed ovšem neví, jaké osoby kontaktovat, proto byl vznesen návrh na anketu na sociálních stránkách školy. Tam by byla možnost výběru a návrhu hostů.

Při volné diskusi jsme zjistili, že náš Instagram předehnal Instagram Ekotýmu, což je podle některých zúčastněných velkým úspěchem.

Další schůze školního parlamentu byla stanovena na 26. května 2022. Za náš školní parlament doufám, že se opět sejdeme osobně a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme všem za zájem o školní parlament.

Tomáš Uhlíř, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

VI. zasedání ŠP 2021/2022

Dne 17. března 2022 jsme se sešli pošesté v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný.

Školnímu parlamentu byla představena petice Ondřeje Ševčíka, jež podporuje opravu kostela vedle budovy gymnázia, který patří Olomoucko-brněnské eparchii Pravoslavné církve. Pokud máte zájem podpořit petici, vložte svůj podpis na tuhle adresu www.petice.com/oprava_kostela_panny_marie_titelky .

Školní Instagram, který je pro naši školu zcela novou záležitostí, se pomalu rozvijí. Ovšem v našem týmu chybí lidé, kteří by nám pomáhali s vytvořením a sdílením nových příspěvků. Pokud máte zájem se přidat do tohoto týmu, kontaktujte přes Teams našeho redaktora Ondřeje Šlapáka.

V novinkách byl stanoven termín a téma naší první besedy, které se účastní host Pavel Rapušák. Čeká nás povídání o životě v Bruntále za druhé světové války. Pokud byste měli zájem, určitě přijďte dne 30. března do učebny ekologie. Vstupné bude dobrovolné.

Školnímu parlamentu byl představen návrh na založení dramatického kroužku. Parlament byl tímto návrhem zaujat. Ovšem kladli jsme si otázku, kdo z pedagogického sboru by měl zájem se o tento kroužek starat. Tudíž se stále jedná o otevřenou věc.

Školní parlament se také zabýval nápadem E-Sport, při kterém by se ve škole sestavilo několik týmů a utkali se ve školním zápase. 

Při volné diskuzi padla otázka, která směřovala na pořádání regionálních týdnů a jiných zájezdů školy, jelikož musely být v době pandemie zrušeny. Dle člena parlamentu by se mohly tyto oblíbené aktivity začít pořádat v novém školním roce.

Další schůze školního parlamentu byla stanovena na 7. dubna 2022. Za náš školní parlament doufám, že se opět sejdeme osobně a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme Vám za zájem o školní parlament.

Tomáš Uhlíř, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

V. zasedání ŠP 2021/2022

Dne 24. února 2022 jsme se sešli po páté v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky jsme se vrátili k již zmiňované České středoškolské unii. Ovšem bez úspěchu, nikdo opět nenabral odvahu se přihlásit.

Po vynechání několika schůzek naší zapisovatelkou a tiskovou mluvčí ŠP Adélou Novotnou se ŠP rozhodl pomocí hlasování jmenovat jejím zástupcem Tomáše Uhlíře.

Zabývali jsme se rovněž staršími návrhy. Dospělo se k závěru, že v objektu gymnázia nemůže vzniknout společenská místnost z důvodu nedostatku prostoru, ovšem byla dána alternativa, a to, že po škole bude rozmístěno více křesílek a konferenčních stolků po chodbách.

Dále jsme se zmínili o přesunu klavíru, který by mohl stát ve třetím patře u učebny 320, a zdejší knihovna bude přemístěna do 2. patra k učebně 202.

Při volné diskuzi padla opravdu zajímavá témata. ŠP byl představen projekt „Hrdá škola“, kterým se zabývá organizace Schools United. Tento projekt má za účel sblížit lidi na školách tak, aby byli na svou školu hrdí a cítili se v ní dobře.

Další diskuze se týkala propagování školy na sociálních sítích, což mělo před ŠP úspěch. Shodli jsme se, že oznamování školních akcí například na Instagramu je mnohem lepší než jenom na stránkách školy. Proto již v dnešní době má škola vlastní Instagram, kde se dozvíte novinky o školních akcích a další zajímavosti z prostředí našeho gymnázia.

Při volné diskuzi padl návrh na neobvyklý typ výuky, a to, jak říkal již Jan A. Komenský, „Škola hrou“. Při tomto stylu výuky především v hodinách IKT se hraje hra s názvem Eco. Co to vlastně je? Eco je online hra, při které budují civilizaci, ovšem podstatnou záležitostí této hry je její kladení důrazu na ekosystémy. Při špatném zacházení můžou hráči ekosystém poškodit až zničit.

Byl stanoven termín školní akademie. Odložená školní akademie se bude konat 25. března 2022 ve Společenském domě v čase 16:30.

Další schůze školního parlamentu byla stanovena na 17. března 2022. Za náš školní parlament doufám, že se opět sejdeme osobně a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme Vám za zájem o školní parlament.

Tomáš Uhlíř, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP