Školní parlament

VII. zasedání ŠP 2021/2022

Dne 7. dubna 2022 jsme se sešli posedmé v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný. Dále byla oznámena změna pořadí bodů zasedání.

Školnímu parlamentu byl představen Občanský a demokratický klub Mgr. Alenou Musilovou. Tento klub se zabývá Bruntálem a podmínkami života v něm. Jedním z významných problémů, kterým se tento klub zabývá, je malá dostupnost Bruntálu pro invalidy.

Školnímu parlamentu bylo představeno slečnou Danielou Kokyovou řešení Dramatického kroužku, kde by se hrály divadelní hry na základě povinné četby. Kroužek by byl jen sledován vyučujícím, nebyl by přímo pod vedením někoho z učitelů gymnázia.

Školní parlament měl v tomto zasedání váženého hosta, a to našeho pana ředitele Mgr. Tomáše Pavelku. S panem ředitelem jsme řešili naše dotazy na provoz školy. Problémů bylo mnoho, jedním z nich bylo otevření přední brány. Otevření je již v plánu, jenom se na obě brány (přední i zadní) nainstalují čtečky čipu nebo ISIC karty.

Další celkem zajímavá diskuze se týkala detailnější výuky v oblasti sexuální výchovy, o které si někteří studenti myslí, že je často opomíjena nebo se jí vyučující věnují jen pár hodin.

Po zajímavé diskusi s panem ředitelem jsme se dostali k dalšímu bodu, a to k volbě nového místopředsedy ŠP. Na tuto pozici se přihlásil dva kandidáti. Volby vyhrál s velkým náskokem Michal Jindra z 1.A.

Ovšem občas i v zasedání školního parlamentu přijde čas na smutné body. Jedním z nich byla rezignace našeho předsedy ŠP Ondřeje Šlapáka (VIII.A), který poděkoval a shrnul věci, které díky naší snaze ve ŠP na gymnáziu vznikly. Tímto mu děkujeme za čas a úsilí ve ŠP a přejeme mu úspěch na vysoké škole.

Po smutné části zasedání jsme se přesunuli k volné diskusi, kde jsme řešili besedy. Náš organizační tým besed ovšem neví, jaké osoby kontaktovat, proto byl vznesen návrh na anketu na sociálních stránkách školy. Tam by byla možnost výběru a návrhu hostů.

Při volné diskusi jsme zjistili, že náš Instagram předehnal Instagram Ekotýmu, což je podle některých zúčastněných velkým úspěchem.

Další schůze školního parlamentu byla stanovena na 26. května 2022. Za náš školní parlament doufám, že se opět sejdeme osobně a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme všem za zájem o školní parlament.

Tomáš Uhlíř, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

VI. zasedání ŠP 2021/2022

Dne 17. března 2022 jsme se sešli pošesté v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky bylo zjištěno, že parlament byl usnášeníschopný.

Školnímu parlamentu byla představena petice Ondřeje Ševčíka, jež podporuje opravu kostela vedle budovy gymnázia, který patří Olomoucko-brněnské eparchii Pravoslavné církve. Pokud máte zájem podpořit petici, vložte svůj podpis na tuhle adresu www.petice.com/oprava_kostela_panny_marie_titelky .

Školní Instagram, který je pro naši školu zcela novou záležitostí, se pomalu rozvijí. Ovšem v našem týmu chybí lidé, kteří by nám pomáhali s vytvořením a sdílením nových příspěvků. Pokud máte zájem se přidat do tohoto týmu, kontaktujte přes Teams našeho redaktora Ondřeje Šlapáka.

V novinkách byl stanoven termín a téma naší první besedy, které se účastní host Pavel Rapušák. Čeká nás povídání o životě v Bruntále za druhé světové války. Pokud byste měli zájem, určitě přijďte dne 30. března do učebny ekologie. Vstupné bude dobrovolné.

Školnímu parlamentu byl představen návrh na založení dramatického kroužku. Parlament byl tímto návrhem zaujat. Ovšem kladli jsme si otázku, kdo z pedagogického sboru by měl zájem se o tento kroužek starat. Tudíž se stále jedná o otevřenou věc.

Školní parlament se také zabýval nápadem E-Sport, při kterém by se ve škole sestavilo několik týmů a utkali se ve školním zápase. 

Při volné diskuzi padla otázka, která směřovala na pořádání regionálních týdnů a jiných zájezdů školy, jelikož musely být v době pandemie zrušeny. Dle člena parlamentu by se mohly tyto oblíbené aktivity začít pořádat v novém školním roce.

Další schůze školního parlamentu byla stanovena na 7. dubna 2022. Za náš školní parlament doufám, že se opět sejdeme osobně a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme Vám za zájem o školní parlament.

Tomáš Uhlíř, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

V. zasedání ŠP 2021/2022

Dne 24. února 2022 jsme se sešli po páté v tomto školním roce. Po zahájení a zkontrolování docházky jsme se vrátili k již zmiňované České středoškolské unii. Ovšem bez úspěchu, nikdo opět nenabral odvahu se přihlásit.

Po vynechání několika schůzek naší zapisovatelkou a tiskovou mluvčí ŠP Adélou Novotnou se ŠP rozhodl pomocí hlasování jmenovat jejím zástupcem Tomáše Uhlíře.

Zabývali jsme se rovněž staršími návrhy. Dospělo se k závěru, že v objektu gymnázia nemůže vzniknout společenská místnost z důvodu nedostatku prostoru, ovšem byla dána alternativa, a to, že po škole bude rozmístěno více křesílek a konferenčních stolků po chodbách.

Dále jsme se zmínili o přesunu klavíru, který by mohl stát ve třetím patře u učebny 320, a zdejší knihovna bude přemístěna do 2. patra k učebně 202.

Při volné diskuzi padla opravdu zajímavá témata. ŠP byl představen projekt „Hrdá škola“, kterým se zabývá organizace Schools United. Tento projekt má za účel sblížit lidi na školách tak, aby byli na svou školu hrdí a cítili se v ní dobře.

Další diskuze se týkala propagování školy na sociálních sítích, což mělo před ŠP úspěch. Shodli jsme se, že oznamování školních akcí například na Instagramu je mnohem lepší než jenom na stránkách školy. Proto již v dnešní době má škola vlastní Instagram, kde se dozvíte novinky o školních akcích a další zajímavosti z prostředí našeho gymnázia.

Při volné diskuzi padl návrh na neobvyklý typ výuky, a to, jak říkal již Jan A. Komenský, „Škola hrou“. Při tomto stylu výuky především v hodinách IKT se hraje hra s názvem Eco. Co to vlastně je? Eco je online hra, při které budují civilizaci, ovšem podstatnou záležitostí této hry je její kladení důrazu na ekosystémy. Při špatném zacházení můžou hráči ekosystém poškodit až zničit.

Byl stanoven termín školní akademie. Odložená školní akademie se bude konat 25. března 2022 ve Společenském domě v čase 16:30.

Další schůze školního parlamentu byla stanovena na 17. března 2022. Za náš školní parlament doufám, že se opět sejdeme osobně a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí na naší škole.

Děkujeme Vám za zájem o školní parlament.

Tomáš Uhlíř, 2. zapisovatel a tiskový mluvčí ŠP

Aktuality a novinky ze školního parlamentu

Již delší dobu o sobě školní parlament neinformoval. Nebojte, nehráli jsme mrtvého brouka, nýbrž jsme stále diskutovali o problémech na naší škole a hledali správné způsoby, jak tyto skutečnosti vyřešit, a pomoci tak nejen žákům našeho gymnázia. Tento rok se uskutečnila již 4 plenární zasedání školního parlamentu. O prvním z nich ještě stihl informovat nyní již bývalý tiskový mluvčí a zapisovatel Jakub Holler.

Dne 11. listopadu 2021 jsme se sešli podruhé. Pan Jakub Holler zažil premiéru v předsednické lavici, zápis poprvé ve své kariéře vypracovala nová zapisovatelka a tisková mluvčí, slečna Adéla Novotná.

Když jsme s místopředsedou vytyčovali cíle školního parlamentu pro tento školní rok, uvědomili jsme si, že i přes všechen čas, který spolu trávíme, jsme si stále cizími a neznáme se natolik, abychom se vzájemně nebáli vyměnit si své názory. Proto jsme toto zasedání pojali velice netradičně a místo klasických dalekosáhlých diskusí jsme stmelovali kolektiv.

Zástupci se vylosováním čísel rozdělili do týmů, které mezi sebou soupeřily zodpovídáním nejrůznějších otázek. Pro veliký úspěch jsme si tuto hru zahráli vzápětí ještě jednou, týmy jsme samozřejmě prostřídali.

Po vzájemném bližším seznámení nám zbyl ještě čas pro krátkou diskusi, kde jsme samozřejmě neopomenuli náš „evergreen,“ stojany na kola.

Při listopadovém zasedání jsme zjistili, že hraní kolektivních her nepřispívá pouze k lepšímu seznámení zástupců tříd, ale také je příjemně odreaguje, což podporuje tempo a náplň diskusí. Když jsme plánovali program poslední loňské schůzky, která byla ustanovena na 9. prosince 2021, obdrželi jsme email od pana ředitele, ve kterém si stěžoval na skutečnosti dějící se na chlapeckých toaletách. Šlo zejména o otáčení dveří kabinek a nadměrné odmotávání toaletního papíru, který „odmotávači“ rozhodně nepoužívali ke správným účelům. Po údivu všech přítomných a krátké diskusi k tématu následovalo představení České středoškolské unie.

Jedná se o organizaci, která propojuje školní samosprávy v celé republice a zároveň vede otevřený dialog s ministerstvem školství. Hájí názory žáků a prosazuje jejich práva, názory a nápady na celostátní úrovni. Každá školní samospráva má možnost si zvolit svého delegáta, který je členem unie a zastupuje svou školou.

Nakonec jsme opět diskutovali o našem životě na škole. Všichni přítomní se shodli, že stmelovací aktivity výrazně pomáhají kolektivu a měly by být zařazeny i do běžné výuky pod vedením například pana psychologa. Začali jsme také vést diskusi o větší angažovanosti školního parlamentu do dění na škole, například pořádáním tematických dnů nebo besed s nejrůznějšími hosty.

Naše prozatím poslední zasedání, uskutečněné 20. ledna 2022, se zpočátku jevilo jako nejkratší za dobu fungování školního parlamentu. Nakonec jsme ale diskutovali více než hodinu. Ústředním bodem měla být volba delegace do České středoškolské unie, bohužel nikdo nenabral dostatečnou odvahu, tudíž jsme neměli ani jednoho kandidáta. V diskusi jsme se zejména zabývali větší angažovaností školního parlamentu do dění na škole, zejména jsme si začali více přibližovat návrh besed. Shodli jsme se, že bychom chtěli zvát lidi z praxe, kteří mohou přinést zajímavé zkušenosti právě žákům gymnázia, zejména pak zástupce vysokých škol.

Zabývali jsme se rovněž návrhem zřízení společenské místnosti ve škole, prodloužením velké přestávky na dvacet minut, klavírem, anebo také špatným zacházením se spreji na mytí tabule.

Termín dalšího zasedání jsme stanovili na 24. února 2022. Za celý náš parlament doufám, že se opět sejdeme osobně a budeme moci nadále navrhovat a vylepšovat prostředí u nás na škole.

Děkujeme Vám za zájem o školní parlament a přejeme, i když krapet opožděně, hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Ondřej Šlapák, předseda školního parlamentu

1. jednání školního parlamentu GymBru ve školním roce 2021/2022

Měsíce se s měsíci sešly a máme tu opět další aktualitu, která se týká zasedání školního parlamentu bruntálského gymnázia. I když šlo o letošní první jednání, je vidno na této skupině, že parlament opravdu funguje již třetím rokem, a ať jde o mladého primána, či o zajetého maturanta, všichni se cítili komfortně a nutno dodat, že oproti loňským zasedáním o diskuzi nebyla nouze. Opět ale proběhlo oficiální zahájení prvního zasedání, které řídil dosavadní předseda parlamentu, tedy Ondřej Šlapák. Po připomenutí účelu této instituce a po představení harmonogramu jednání byla zkontrolována docházka, díky čemuž jsme zahájili jednání.

Prvním bodem programu byla letošní akademie, která, jak všichni jistě víme, symbolizuje svým tématem 75. výročí založení naší školy. (Tak tedy ještě jednou, vše nejlepší předem, GymBru!) Hostem byla Veronika Horáčková, která sdělila požadavky účastníkům a zrekapitulovala, že se velkolepá představení odehrají v sobotu 6. listopadu. Vzhledem k tomu, že se ale údajně má v tento den odehrávat i Den otevřených dveří pro bývalé žáky a zaměstnance, nastal zmatek s daty, ke kterému se připletl i všem známý a všemi oblíbený Den vědy. Proto byl zavolán nečekaný a vskutku vzácný host, paní Jarmila Lázničková. Nelze říci, že se mnoho vyřešilo na 100%, diskuze proto probíhala ještě nějakou minutu po odchodu paní profesorky.

Po  této části jednání si předseda přizval dalšího hosta, slečnu Kláru Vokálovou, jakožto váženou členku nově vzniklého EkoTýmu gymnázia. Víme, že tahle nadaná skupina má již 30 členů, která se skládá ze žáku téměř každé třídy školy, a také jsme byli vyzváni k odeslání jakéhokoliv nápadu na školního maskota panu Lojkáskovi. Rovněž byla zmíněna baterkiáda, květinová výzdoba školy, sbírka elektroodpadu, členové parlamentu byli také odkázáni na instagramový profil @ekotymgymbru, kde se dozví více informací.

Dalšími před zahájením rovněž neplánovanými hosty první schůze byli Matyáš Kočí a Jakub Holler. S Matyášem jsme řekli něco málo o úspěšné Burze učebnic, která probíhala na naší škole v září. Bylo poukázáno na zdary téhle události, jimiž byl kupříkladu fakt, že byla prodána více než půlka všech vybraných učebnic. Avšak na druhé straně jsme poukázali na to, aby se v příštím ročníku zapojilo více žáků, jelikož v den výprodeje bylo pokladních opravdu málo a dva pánové, dva Ondrové na to opravdu za pokladnami nestačili. Avšak sukces byl jasný a tak padla shoda názorů o tom, že Burza příští rok bude zopakována.

Dále byla na programu klasická záležitost, kterou otevíráme každý školní rok v parlamentu. Volba předsednictva. Stejně jako vloni byl volen předseda, místopředseda a zapisovatel/tiskový mluvčí instituce. Posledním jmenovaným byl v předchozím ročníku Jakub Holler. Ten byl však sesazen poté, co Adéla Novotná získala více hlasů. Jasnou většinovou volbou předsedy ŠP byl potřetí za sebou Ondřej Šlapák, po dalším hlasování byl zvolen místopředsedou pak Jakub Holler.

Následovala volná diskuze. O témata nebyla nouze, což bylo samozřejmě vřele přijato. Dostalo se na neúsměvnou situaci ohledně mezinárodních zájezdů, které se samozřejmě na naší škole nedějí, zatímco na ostatních z nějakého důvodu ano. Dalším tématem bylo zasílání studijních materiálů na Microsoft Teams, naděje v nové, lepší stránky gymnázia, otevření brány ke dvornímu traktu z hlavní silnice či rozesílání rozvrhů hodin s větším časovým předstihem. To vše bylo prodiskutováno a dostalo se i na samozvaný „evergreen“ parlamentu, kterým je výzva k nasazení stojanů na kola. Že to je ale doba, co?

Po více než hodině a čtvrt horlivých a zábavných debat bylo zasedání předsedou Šlapákem ukončeno po ustanovení dalšího termínu zasedání parlamentu. Tím byl zvolen čtvrtek 11. listopadu. Zde mě také uvidíte jako nově zvoleného místopředsedu, za což děkuji. Avšak jakožto zapisovatel se loučím. Doufám, že se vás pevné a dobré zdraví drží a držet nepřestane. Mějte se hezky a rozdávejte dobrou náladu, jak to jen půjde.

Holler Jakub

Aktualita – III. zasedání ŠP 2020/2021

Všem přeji dobrý den! Je to doba, co se kolektiv gymnazijního parlamentu naposledy sešel a po této delší době předseda ŠP, Ondřej Šlapák, svolal schůzi na středu, 12. května v čase 15:00, opět v rámci schůzky na platformě Microsoft Teams. Sice se v tomto čase nesešel potřebný počet členů, aby bylo zasedání usnášeníschopným, každopádně jsme se shodli, že jednání zahájíme. Program byl představen, můžeme začít.

Prvním hostem, který na schůzi přišel, byla Jana Němcová, coby členka právě formujícího se Ekotýmu. Nejdříve nám bylo představen Ekotým jako takový, a sice propagačním videem, který se mimo jiné objevuje i na instagramové stránce skupiny. Také jsme se dozvěděli, že Ekotým má 31 členů, zastupující každou třídu kromě 2.A, a jeho vedoucím je pan učitel Lojkásek. Slečna Němcová nás pak seznámila s prioritami Ekotýmu. Má se zaměřovat na sbírání a třídění odpadu, zejména v okolí školy, byl také projeven zájem o sbírání plastových víček z PET lahví a má se i zřídit samostatný koš pro hliník. Zástupkyně zmínila i anketu, která se týká odpadu a členům ŠP, kteří ji ještě nevyplnili, byla předána. Na závěr bylo dodáno, že Ekotým a ekologie, mimo jiné v okolí školy, je velmi důležitá a já nemůžu souhlasit více. Je důležité nechat nejen okolí, ale i celé město čisté, aby se nám v něm žilo lépe.

Následovala kratší přestávka a hned poté jsme mohli přivítat našeho druhého hosta, kterým byl pan Vladimír Zatloukal coby garant gymnazijní akademie. Ten nás seznámil s fakty, informacemi a okolnostmi ohledně té letošní. Bylo nám sděleno, že v případě příhodné situace se akademická představení (dvě představení) odehrají v sobotu 6. listopadu, opět v prostorech Společenského domu v Bruntále. Téma akademie by také měla odrážet letošní 75. výročí založení bruntálského gymnázia, které letos škola oslaví. Jak je již naším zvykem, očekává se organizace maturanty, tedy žáky letošní 3. A a VII. A a též  spolupráce se zástupci parlamentu. Doufejme, že vše vyjde, jak má!

III. zasedání parlamentu v tomto školním roce mělo sice kratší harmonogram, ale členové probrali záležitosti, které o kterých se hodilo diskutovat a alespoň nyní víme plány pro akademii. Přesné datum pro IV. schůzi nebylo určeno. Pokud se nic nutného takříkajíc nevyvrbí, je možné, že se v letošním školním roce parlament již nesejde.

Já doufám, že tuhle situaci přežíváte s přehledem a že jste zdrávi. Přeji pěkný zbytek vašeho dne.

Jakub Holler, zapisovatel ŠP

Aktualita ze II. zasedání ŠP ve šk. roce 2020/21

Měsíc se s měsícem sešel a ve čtvrtek, 5. listopadu roku 2020 přesně ve 3 hodiny odpoledne sešli členové školního parlamentu bruntálského gymnázia, v pořadí podruhé v tomto školním roce. Kvůli současné situaci se však zasedání logicky nemohlo uskutečnit v prostorách školy, a tak se přešlo na logickou a rychlou alternativu – on-line schůzka na platformě Microsoft Teams. Jednání opět řídil předseda parlamentu Ondřej Šlapák s pomocí místopředsedkyně Anny Natálie Podivínské.

Po klasickém přivítání, zahájení II. schůze a představení jejího programu předsedou přišly na řadu lehké úpravy stanov gymnazijního parlamentu. Došlo na přepis počtu členů zastupujících jednu třídu z nižšího gymnázia. Většina členů se shodla na přepsání čísla 1 na 2 členy za každou třídu. Poté se rozhodovalo o minimálním počtu členů účastněných zasedání, tedy o usnášeníschopnosti. Dvě třetiny zasedajících se shodlo na nejméně 16 členech ve schůzce.

Poté probíhala diskuze o několika tématech. Například na téma školní akademie, která je povolena ředitelem. Prezentující Anna Natálie Podivínská poukázala na fakt, že její příprava vyžaduje převažující část maturantů a nebyla vyloučena ani online forma vystoupení. Diskutovalo se také o nyní povoleném maturitním plesu v roce 2021 a též proběhla rozsáhlá diskuze na téma současné podzimní výuky. Zejména členové srovnávali její průběh s jarní formou výuky, vyzdvihli přístup učitelů k výuce celkově, zacházení s Teams a tak dále. Celkově byl podzimní styl výuky hodnocen kladně (v průměru z deseti hvězdiček hodnotili členové současnou výuku 7,44 hvězdičkami) a ve srovnání s jarním stylem lepší. Avšak se tu setkáváme i s nevyhnutelnými výtkami. Zasedající parlamentu si stěžovali na několik způsobů zadávání úkolů na domácí samostudium a vypracování. Respektive, nelíbí se jim nejednotnost zadávání, která vede k jistým zmatkům v hledání materiálů a podobně. Diskuzi se nemohlo vyhnout ani používání kamer v hodinách. Většinově (83%) se členové shodli na používání kamer na dobrovolné bázi, v úvahu se brala i možnost úplného zakázání, avšak možnost povinnosti jejich zapínání byla vyřazena.

Datum III. schůze nebylo určeno, jelikož během distanční výuky se neděje tolik událostí, aby se kvůli nim svolával parlament. Předseda Šlapák tedy nastavil datum příštího zasedání na neurčito, gymnazijní parlament se tak může svolat prakticky kdykoli, kdy se děje něco důležitého. Doufám, že se nic zásadního v negativním směru dít nebude. My hlavně potřebujeme dobré zprávy a těch je v dnešní době a v těchto dnech pomálu. Buďte zdraví a pečujte o sebe. Na tom totiž záleží.

Jakub Holler

Aktuality

Den se dnem, týden s týdnem a též měsíc s měsícem sešel a po sedmi měsících se sešlo představenstvo školního parlamentu naživo. Schůze se naplánovala na čtvrtek, 1. října tohoto roku počínaje 15. hodinou a zástupci tříd se sešli přes neočekávané problémy s místem provozu v učebně č. 205. První zasedání školního roku 2020/2021 zahájil loňský předseda parlamentu, pan Ondřej Šlapák, který mimo jiné tento post obhájil (o tom však později), který současné členy vřele přivítal, nováčky seznámil s jeho fungováním a upozornil na to, že novým komunikačním kanálem pro jeho členy je místo Messengeru platforma Microsoft Teams.

K diskuzi se také připojil i sám pan ředitel Mgr. Tomáš Pavelka, který nám nejdříve připomněl úspěchy loňského prvního ročníku parlamentu, a sice zástěny mezi pisoáry, avšak ze všeho nejdůležitěji obnovení kávového a jídelního automatu. Pan ředitel také uvedl plány na nadcházející školní rok, jako například Den vědy, který probíhal téměř každým rokem v listopadu v prostorách školy, avšak tento rok by měl s největší pravděpodobností probíhat online formou. Dále byly tématy kupříkladu již proběhlý Evropský den jazyků, možné zapojení do prestižního projektu Ekoškola a také šance na uskutečnění exkurzí či lyžařských a turistických kurzů, které nejsou vzhledem k aktuální koronavirové situaci přesně popsatelné. Pan ředitel také mluvil o pořízení iPadů pro pedagogy a studenty a zlepšení výuk v některých hodinách větším důrazem na techniku.

V programu byla také naplánovaná prezentace pana Mgr. Vladimíra Zatloukala, který nás seznámil s tématem akademie, která je, jak již sami dobře víte, nedílnou součástí činnosti každé třídy v každém školním roce. Pan učitel nás obeznámil s možností, že její závěr se může obejít vzhledem k současné epidemiologické situaci bez diváků, avšak důrazně upozornil, že v přípravě akademie je stěžejním bodem spolupráce mezi třídami a také v nich a že akademie by se neměla obejít bez tradičního vyvrcholení.

Dalším bodem programu byla prezentace studenta Jonáše Chodury na téma školní časopis, jehož forma se může objevit i online v rámci multimediálního prostoru. Pan Chodura nás seznámil s projektem, zdůraznil, že by nebylo od věci, kdyby se do projektu zapojilo i pár dalších studentů coby redaktorů, zmínil i jeho pedagogickou podporu a seznámil nás s jeho možnými tématy a rubrikami, jako například různé rozhovory s učiteli, politika, technika, sociální sítě a také obnova školních studentských playlistů na Spotify.

Do diskuze se zapojil také student Daniel Klaban, který členy parlamentu seznámil s dalším školním projektem. Tím je opětovné vybírání charitativní sbírky pro dívku z Ugandy. Možný je v tuto chvíli individuální výběr 40 až 50 Kč, ze sbírky by se posléze zaplatilo její roční školné.

Po všech těchto tématech přišly na řadu všemi obávané volby do předsednictva. Jak už bylo řečeno výše, post předsedy gymnazijního parlamentu obhájil pan Ondřej Šlapák, místopředsedkyní se pak stala slečna Anna Natálie Podivínská. Probíhaly také volby o zabrání pozice tiskového mluvčího/zapisovatele. Ty vyhrál Jakub Holler.

Po napínavých volbách se uskutečnila diskuze na témata, která si připravili studenti, nebylo jich ale moc. Hlavním tématem bylo používání mobilních telefonů během vyučování a také mimo něj. Všichni členové parlamentu se shodli na tom, že aktuální situace je vyhovující. Opět se diskutovalo na téma loňské školní projekty.

Druhé zasedání parlamentu gymnázia

Již podruhé se sešel parlament bruntálského gymnázia, a to 20. února 2020 v 15:00. Místo zasedání ale bylo výjimečně jiné – kvůli přípravám na gymnazijní ples se uskutečnilo zasedání v učebně 206, nikoli ve sborovně. V našem druhém zasedání jsme prakticky navázali na to úvodní, respektive jsme ho více rozvinuli. Každopádně tohle jednání bylo prvním, které řídilo předsednictvo parlamentu, a sice předseda O. Šlapák a místopředseda J. Podivínský. Oba ze začátku připomněli, proč je dodržování docházky na zasedání důležité.

Nicméně projednávali jsme návrhy z minulého jednání: zprvu jsme probrali zásady a pravidla provozu klavíru v 1. patře, hlasování o jejich potvrzení dopadlo vůči pravidlům kladně. Předběžně jsme také většinově odsouhlasili návrh akce burzy učebnic, oficiální hlasování bylo však odloženo na konec školního roku, kdy bude téma aktuální. Mimo jiné se na řadu dostal i návrh znovuzavedení školního časopisu a ředitel školy nám také odsouhlasil návrh přístavby stojanů na kola. K tomu by mělo dojít zjara 2021 v prostorách venkovního atria a hřiště. Bylo potvrzené, že ve většině učeben a místností je teplota v pořádku, s výjimkami uč. 319 a laboratoří fyziky. Učitelé se mimo jiné pokusí i o odemčení prostor budov ve dvorním traktu o přestávkách, samotné učebny však budou zamčené. Nakonec jsme se pak shodli na tom, že třídnické hodiny se budou uskutečňovat jen po domluvě se třídním učitelem.

Dostalo se i na nové návrhy, které rychle shrnu: řešili jsme, kolik členů by mělo mít v parlamentu nižší gymnázium, umístění a obsah odpočinkové místnosti, nástěnky a jejich funkci, nefunkční čipy, přimontování lavic v učebně Hv, zástěna mezi pisoáry, studentská tiskárna, dostalo se také na důvod odvozu kávového automatu (firma Café+Co se rozhodla, že není výhodné jej u nás provozovat :/ ), možnost zřízení školního bufetu, které by uvítal nejeden z nás, možnost zřízení některé oficiální sociální sítě školy, možnost mít čipový systém pro celý areál gymnázia a nakonec bylo navrhnuto i zřízení venkovní učebny. No, moc rychle jsem to neshrnul, ale to nevadí. Snad…

Tato aktualita je u konce. Máte-li nějaké návrhy ohledně lepšího života na naší škole, směřujte je již zmíněnému předsednictvu. Budu se těšit příště, v aktualitě zaměřené na třetí zasedání. To se uskuteční ve čtvrtek 26. 3. 2020, jestliže nebude škola zavřená, že ano. 🙂 Zatím se mějte!