Přeskočit na obsah

Ekoškola

Mezinárodní projekt Ekoškola a vzdělávací centrum Tereza

Naše gymnázium je již několik let zapojeno do mezinárodního programu Ekoškola. V něm se studenti učí zlepšovat životní prostředí v místě, kde žijí. Tento koncept funguje v 67 zemích světa. V České republice ho koordinuje vzdělávací centrum TEREZA, které se již více než 40 let zaměřuje na vzdělávání dětí v MŠ, ZŠ a SŠ. V jejich programech pracuje přes 800 škol, 60 000 žáků a přes 8 000 učitelek a učitelů. Celkem 280 škol už získalo mezinárodní certifikát Ekoškola.

Cílem celého projektu je, aby byli studenti naší školy schopni a ochotni samostatně a aktivně řešit problémy životního prostředí ve svém okolí a měli k tomu potřebné znalosti a dovednosti.

V Ekoškole vedeme žáky k práci v týmu, k získávání informací a jejich smysluplnému propojování. Ukazujeme jim, jak analyzovat současný stav ochrany životního prostředí přímo na naší škole a jak plánovat změny, uskutečňovat je, realizaci těchto změn vyhodnocovat a učit se z chyb. Součástí práce je samozřejmě informování okolí o tom, co se žáci dozvěděli, a případně ovlivňování rodičů, přátel a celkově společenství, jehož jsou součástí. Takový přístup vede mladé lidi k angažovanosti, která se projeví změnami v osobních životech, ve škole i v jejich okolí.

Program Ekoškola zastřešuje na bruntálském gymnáziu environmentální aktivity a ukazuje učitelům cesty, jak s dětmi partnersky spolupracovat a společně řešit konkrétní problémy. Zapojení do řešení reálných environmentálních problémů umožní studentům získat sebedůvěru a zažít úspěch při uskutečňování vlastních nápadů. V případě, že se něco nepodaří, je pro nás chyba zdrojem poučení a inspirací pro hledání nových možností.

Ve školním ekotýmu dlouhodobě pracuje aktivně asi 20 studentů různého věku od primy po septimu. Pro splnění kritérií k získání mezinárodního titulu už tři roky pracují na tématu „Odpady“ a dále „Biodiverzita – druhová pestrost“, v obou případech problém řeší ve skutečných podmínkách naší školy.

Více se o projektu dozvíte na stránkách „Ekoškola | mezinárodní vzdělávací program (ekoskola.cz)“. Práci školního ekotýmu, akce, výzvy a další aktivity můžete sledovat na instagramovém a facebookovém účtu ekotymgymbru.

Mgr. Miroslav Lojkásek
školní koordinátor EVVO