Přeskočit na obsah

Projekty

Šablony 4

Projekt ŠABLONY 4 je spolufinancován Evropskou unií.

reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016847

Zvýšení kvality středního vzdělávání profesním rozvojem pedagogického sboru.