Přeskočit na obsah

Projekty

Národní plán obnovy - Digitalizujeme školu

Leták národního plánu obnovy v PDF.

Projekt „suPEER supporters“

Sdružení pro duševní zdraví a Studentská rada Székesfehérváru ve spolupráci s českým Všeobecným a sportovním gymnáziem v Bruntále pořádají ve dnech 24. a 25. října 2023 odborný program za podpory Visegrádského fondu.

Cílem projektu je zapojit do něj 10 mladých lidí z Maďarska a 10 mladých lidí z České republiky, kteří budou diskutovat o problémech týkajících se jejich generace a zúčastní se školení vzájemné podpory, které jim umožní stát se vzájemnými pomocníky. Během 6 měsíců trvání projektu se uskuteční přípravné setkání, školení a hodnotící workshop. První fáze projektu se uskuteční v maďarském Székesfehérváru ve dnech 24. a 25. října 2023 a jejím cílem bude, aby mladí lidé společně určili témata, kterým by se nejraději věnovali na školení, které se bude konat v únoru 2024. Tamní účastníky budou zastupovat členové Studentské rady Székesfehérváru.

Program je realizován v rámci výzvy k předkládání návrhů ID 12320080.

Šablony 5

reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0002263 OP JAK
Opět jsme se zapojili do výzvy OP JAK, abychom zajistili finance,  tentokrát především na inovativní vzdělávání našich žáků a profesní rozvoj učitelů v oblastech jako formativní hodnocení žáků nebo rozvoj digitálních kompetencí učitelů. 

Leták projektu v PDF.

DiViZna 4.0

DiViZna 4.0  reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012398, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

V tomto projektu fungujeme jako partnerská škola gymnázia ve Slaném.

Projekt je zaměřen na tvorbu digitálních vzdělávacích zdrojů a aktivit (DVZ) a jejich ověření ve výuce. Jednotlivé DVZ budou představovat digitalizované sbírky exponátů a pomůcek, které jsou veřejně přístupné ve škole. Tyto digitalizované sbírky budou doplněny o úlohy a experimenty. Cílem projektu DiViZna 4.0 je prostřednictvím DVZ rozvíjet u žáků kritické myšlení, podporovat zaujetí a motivaci žáků, chuť objevovat, možnost vyzkoušet si, tedy porozumět, prezentovat a znalosti využívat.