Přeskočit na obsah

Projekty

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Leták doučování v PDF.

Šablony 5

reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0002263 OP JAK

Opět jsme se zapojili do výzvy OP JAK, abychom zajistili finance,  tentokrát především na inovativní vzdělávání našich žáků a profesní rozvoj učitelů v oblastech jako formativní hodnocení žáků nebo rozvoj digitálních kompetencí učitelů. 

DiViZna 4.0

DiViZna 4.0  reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012398, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

V tomto projektu fungujeme jako partnerská škola gymnázia ve Slaném.

Projekt je zaměřen na tvorbu digitálních vzdělávacích zdrojů a aktivit (DVZ) a jejich ověření ve výuce. Jednotlivé DVZ budou představovat digitalizované sbírky exponátů a pomůcek, které jsou veřejně přístupné ve škole. Tyto digitalizované sbírky budou doplněny o úlohy a experimenty. Cílem projektu DiViZna 4.0 je prostřednictvím DVZ rozvíjet u žáků kritické myšlení, podporovat zaujetí a motivaci žáků, chuť objevovat, možnost vyzkoušet si, tedy porozumět, prezentovat a znalosti využívat.