Přeskočit na obsah

Studium

Studijní obory

  • 79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté) 
  • 79-41-K/81  Gymnázium  (osmileté) 
  • 79-42-K/41  Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté)

Výběr jazyků

  • První cizí jazyk je angličtina.
  • Žáci osmiletého studia se učí druhý cizí jazyk od tercie, volí si z ruského, německého, španělského nebo francouzského jazyka.
  • Žáci čtyřletého studia se učí druhý cizí jazyk od 1. ročníku a volí si ho při přijímacích zkouškách. Vybrat si mohou z  francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka.

Výběr estetické výchovy

  • Žáci osmiletého studia mají počty hodin uvedené v ŠVP.
  • Žáci čtyřletého studia si volí mezi hudební výchovou výtvarnou výchovou při přijímací zkoušce.