Přeskočit na obsah

STÁTNÍ NIŽŠÍ GYMNÁZIUM (1871–1889)

Po nové reformě školství z roku 1869 začalo město Bruntál opět usilovat o obnovení gymnázia. Mělo zájem o založení reálného gymnázia, které by vedle všeobecného vzdělání poskytovalo i přípravu ke studiu na vyšších odborných školách. O zřízení tohoto typu školy se v Bruntále zasadil Dr. Franz Kubin, jehož návrh na založení gymnázia schválilo v říjnu 1870 obecní zastupitelstvo. Poté se kladně k tomuto návrhu vyjádřil i zemský hejtman Slezska a 13. 1. 1871 schválil založení gymnázia v Bruntále i samotný císař František Josef I.

Škola byla slavnostně otevřena 4. 10. 1871 a od 8. 10. 1871 začala pravidelná výuka v budově piaristické koleje.

Ředitelem školy se stal profesor Ludwig Schmued a po jeho odchodu v roce 1873 profesor Leopold Dvořák.

Byly otevřeny dva ročníky – v prvním studovalo 62 žáků, v druhém 21 žáků. Již po prvním roce nastávají problémy – je nedostatek studentů a chybí i učitelé.

Počet žáků neustále klesal, a proto zastupitelé města podali návrh na přeměnu dosavadního čtyřletého reálného gymnázia v klasické gymnázium osmileté. Ministerstvo školství však nařídilo dopisem z 16. 6. 1878 reálné gymnázium v Bruntále zrušit. Zastupitelé města okamžitě požádali ministerstvo školství a dokonce i císaře o povolení otevřít ve školním roce 1878/1879 první třídu gymnázia s charakterem komunální školy. Této žádosti bylo nakonec vyhověno a byla zachována i druhá třída.

Mezitím byla podepsána nová smlouva mezi městem a ministerstvem školství a 2. 9. 1879 bylo v Bruntále otevřeno klasické státní nižší gymnázium.

V roce 1880 školu navštívil císař František Josef I.

Ale ani tato škola neměla dlouhého trvání. Počet žáků rok od roku klesal, až nakonec byla v souladu s ministerským nařízením škola k 15. 6. 1889 uzavřena.

Mgr. Antonín Zgažar