Přijímací řízení

Přijímací řízení 2022/23

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedených studijních oborů pro školní rok 2022/2023:
 
79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté) – kritéria zde79-41-K/81  Gymnázium  (osmileté) – kritéria zde
 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení uchazečů do 8-letého studia v PDF.

Výsledky přijímacího řízení uchazečů do 4-letého studia v PDF.

CO DĚLAT DÁL PO ZJIŠTĚNÍ ROZHODNUTÍ

Po zjištění rozhodnutí nastane jedna ze čtyř níže popsaných skutečností. Postupujte prosím podle našeho doporučení. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte zástupce ředitele školy Mgr. Antonína Zgažara, mobil 604 830 283. 

  1. JSEM MEZI PŘIJATÝMI A CHCI K VÁM NASTOUPIT

Pokud jste pevně rozhodnuti nastoupit ke studiu na naši školu, máte od zveřejnění rozhodnutí, tj. od pátku 29. 4. 2022 10 pracovních dnů na to, abyste nám donesli zápisový lístek. Ten Vám vydá ZŠ, kde nyní chodíte. Žádáme Vás, abyste tak učinili co nejdříve, abychom věděli, kolik míst nám zbývá pro ty, co skončili pod čarou. Zápisový lístek noste do kanceláře školy, je otevřená každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hodin.

  1. JSEM MEZI PŘIJATÝMI A URČITĚ K VÁM NECHCI NASTOUPIT, PROTOŽE JSEM PŘIJATÝ NA JINOU ŠKOLU A JDU TAM

Zde Vás žádáme, abyste k nám přišli podepsat prohlášení, že k nám nenastoupíte a že zápisový lístek dáte na jinou školu. Na Vaše místo totiž můžeme vzít někoho z nepřijatých, kteří čekají na nové rozhodnutí. 

  1. JSEM POD ČAROU A NEJSEM PŘIJAT

Protože se většina z uchazečů hlásí na dvě školy, je jisté, že ne všichni z přijatých na naši školu nastoupí. Např. u nás přijímáme do každého oboru 30 žáků, nastoupí třeba pouze 22 a dalších 8 tedy přijmeme místo nich z těch, co skončili pod čarou.

Zde je třeba udělat jen jednu věc – podat odvolání, které je ke stažení na této stránce níže. U odvolání není nutné uvádět žádný důvod. Jakmile se uvolní místo, přijmeme dalšího odvolaného uchazeče dle umístění.

Přijďte si do školy převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně – je to rychlejší než čekat, až přijde poštou. Nezapomeňte, že na podání odvolání máte 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Pak budeme muset všichni čekat. Ředitel školy může vydat nové rozhodnutí až po uplynutí zákonných lhůt. Přijatí žáci mají 10 dní na to, aby se rozhodli, jestli k nám nastoupí. Důležité je, že místo každého z původně přijatých žáků, který nám neodevzdá zápisový lístek, můžeme přijmout někoho z těch, kteří se včas odvolají.

V případě, že budete přijati na druhou školu a u nás se ocitnete pod čarou, můžete na druhé škole odevzdat zápisový lístek a u nás podat odvolání. Pokud Vám vyhovíme, druhá škola vám zápisový lístek vrátí a vy ho odevzdáte u nás.

  1. JSEM POD ČAROU, PROTOŽE JSEM NESPLNIL KRITÉRIA

Zde nemůžete být přijati. Není ale vše ztraceno. Škola totiž může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení, kam se můžete přihlásit. Informace o tom naleznete po uzavření 1. kola přijímacího řízení na webových stránkách školy.

Mgr. Antonín Zgažar, zástupce ředitele školy

 

Formulář odvolání proti rozhodnutí v přijímacím řízení v PDF.

 

Vážení zákonní zástupci a uchazeči,
ještě před vydáním rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí ke studiu na naší škole máte možnost se ve čtvrtek 28. 4. 2022 vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Podklady budou dostupné od 15:00 do 18:00 hod. v kanceláři zástupce ředitele školy v 1. poschodí školy.

Oznámení o termínu konání přijímacích zkoušek (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) – 1. termín

Vážení rodiče, zveme Vašeho syna/Vaši dceru
k přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zkouška proběhne v úterý 19. dubna 2022 v budově školy.

Začátek je v 8:15 hod. v učebně, kterou máte uvedenou na pozvánce. Vstup do školy je dvorem školy od ZŠ Jesenická, za obchodním domem Horal. Žáci se nebudou přezouvat a půjdou do 1. poschodí, kde jsou zkušební učebny.

Pokud se nemůže Váš syn /Vaše dcera pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu dostavit, musíte jeho/její neúčast písemně omluvit řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky.

Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) – 2. termín

Vážení rodiče, zveme Vašeho syna/ Vaši dceru
k přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zkouška proběhne ve středu 20. dubna 2022 v budově školy.

Začátek je v 8:15 hod. v učebně, kterou máte uvedenou na pozvánce. Vstup do školy je dvorem školy od ZŠ Jesenická, za obchodním domem Horal. Žáci se nebudou přezouvat a půjdou do 1. poschodí, kde jsou zkušební učebny.

Pokud se nemůže Váš syn /Vaše dcera pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu dostavit, musíte jeho/její neúčast písemně omluvit řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v celém přijímacím řízení pro obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium: 30

Pozvánky byly všem uchazečům zaslány Českou poštou a také e-mailem.

Mgr. Antonín Zgažar, zástupce ředitele školy

 

Oznámení o termínu konání přijímacích zkoušek (obor 79-41-K/41 Gymnázium) 

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) – 1. termín 

Vážení rodiče, zveme Vašeho syna/ Vaši dceru,k přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury do prvního ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. Zkouška proběhne v úterý 12. dubna 2022 v budově školy. Začátek je v 8:15 hod. v učebně, kterou máte uvedenou na pozvánce. Vstup do školy je dvorem školy od ZŠ Jesenická, za obchodním domem Horal. Žáci se nebudou přezouvat a půjdou do 1. poschodí, kde jsou zkušební učebny. 

Pokud se nemůže Váš syn /Vaše dcera pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu dostavit, musíte jeho/její neúčast písemně omluvit řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky. 

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) – 2. termín 

Vážení rodiče, zveme Vašeho syna/ Vaši dceru,k přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury do prvního ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. Zkouška proběhne ve středu 13. dubna 2022 v budově školy. Začátek je v 8:15 hod. v učebně, kterou máte uvedenou na pozvánce. Vstup do školy je dvorem školy od ZŠ Jesenická, za obchodním domem Horal. Žáci se nebudou přezouvat a půjdou do 1. poschodí, kde jsou zkušební učebny. 

Pokud se nemůže Váš syn /Vaše dcera pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu dostavit, musíte neúčast písemně omluvit řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v celém přijímacím řízení pro obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium:  30 

Pozvánky byly všem uchazečům zaslány Českou poštou a také e-mailem. 

Mgr. Antonín Zgažar, zástupce ředitele školy 

Kritéria přijímacího řízení - jaro 2022

Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímací řízení v termínu jaro 2022.

Kritéria pro čtyřletý obor v PDF.

Kritéria pro osmiletý obor v PDF.

Přihláška ke studiu na střední škole v PDF.

Návod k vyplnění přihlášky na střední školu.

Pro školní rok 2022/2023 bude Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál příspěvková organizace přijímat žáky do těchto studijních oborů:
79-41-K/41 – Gymnázium 
Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd ZŠ (případně kvart osmiletých gymnázií a sekund šestiletých gymnázií). V ročníku se otvírá 1 třída pro 30 žáků.

79-41-K/81 – Gymnázium 
Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd ZŠ. V ročníku se otvírá 1 třída pro 30 žáků. 

Studijní obor 79–42–K/41 – Gymnázium se sportovní přípravou se nebude otvírat. 

Důležité termíny 

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školy 

do 31. 1. 2022 

Odevzdání přihlášky 

do 1. 3. 2022 

Termín jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý obor) 

1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022 

Termín jednotných přijímacích zkoušek (osmiletý obor) 

1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022 

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý i osmiletý obor) 

1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022 

Vydání rozhodnutí ředitele 

do 2 pracovních dnů po zpřístupnění CERMATem 

 Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete na https://prijimacky.cermat.cz/