Přeskočit na obsah

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2023/24

Kritéria přijímacího řízení - jaro 2023

Zde bude ředitel školy zveřejňovat kritéria pro přijímací řízení v termínu jaro 2023.

Pro školní rok 2022/2023 přijalo Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál příspěvková organizace žáky do těchto studijních oborů:
79-41-K/41 – Gymnázium 
Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd ZŠ (případně kvart osmiletých gymnázií a sekund šestiletých gymnázií). V ročníku se otvírá 1 třída pro 30 žáků.

79-41-K/81 – Gymnázium 
Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd ZŠ. V ročníku se otvírá 1 třída pro 30 žáků. 

Studijní obor 79–42–K/41 – Gymnázium se sportovní přípravou se nebude otvírat.