Přijímací řízení

Přijímací řízení 2022/23

Pro školní rok 2022/2023 bude Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál příspěvková organizace přijímat žáky do těchto studijních oborů:
79-41-K/41 – Gymnázium 
Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd ZŠ (případně kvart osmiletých gymnázií a sekund šestiletých gymnázií). V ročníku se otvírá 1 třída pro 30 žáků.

79-41-K/81 – Gymnázium 
Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd ZŠ. V ročníku se otvírá 1 třída pro 30 žáků. 

Studijní obor 79–42–K/41 – Gymnázium se sportovní přípravou se nebude otvírat. 

Důležité termíny 

Vyhlášení přijímacího řízení ředitelem školy 

do 31. 1. 2022 

Odevzdání přihlášky 

do 1. 3. 2022 

Termín jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý obor) 

1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022 

Termín jednotných přijímacích zkoušek (osmiletý obor) 

1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022 

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý i osmiletý obor) 

1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022 

Vydání rozhodnutí ředitele 

do 2 pracovních dnů po zpřístupnění CERMATem 

 Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete na https://prijimacky.cermat.cz/