Mezinárodní jazykové kurzy

Spolupráce s jazykovou školou HELLO

Cambridge Exams

Naše gymnázium se ve spolupráci s jazykovou školou Hello stalo centrem pro přípravu a realizaci mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge Exams. Nabízíme možnost získat  mezinárodně platné certifikáty ověřující úroveň znalostí v anglickém jazyce na všech úrovních (A1 – C2, začátečník – úroveň rodilý mluvčí). Budeme realizovat testy na nečisto, přípravné kurzy a kroužky i samotné zkoušky, jejichž výstupem bude oficiální certifikát. Pro mladší žáky je tento certifikát velice motivační, jelikož jim ukazuje, jaký pokrok v jazyce učinili. Pro ty starší je velmi užitečný např. při vstupu na VŠ nebo do zaměstnání.

Proč absolvovat zkoušku Cambridge English?

  1. je mezinárodně platná a uznávaná – úspěšní absolventi obdrží mezinárodně platný certifikát, použitelný pro studium či práci doma i v zahraničí

  2. vysoká kvalita – vytvořena špičkovými profesionály, je organizována ve 130 zemích světa

  3. bohatá tradice – první zkouška Cambridge Proficiency byla složena již v roce 1913

  4. uplatnění ve školství i v praxi – usnadněný přístup na vysoké školy po celém světě, zvýšení vlastní atraktivity na trhu práce

  5. objektivní mezinárodní hodnocení

  6. široký výběr přípravných materiálů

Více informací k certifikátům i jiným zkouškám naleznete na webových stránkách jazykové školy Hello:

https://www.hello.cz/cs/jazykove-zkousky

Rádi bychom našim žákům nabídli co nejvíce možností ke studiu i osobnímu rozvoji a věříme, že možnost zdokonalit se v angličtině a získat mezinárodně platný certifikát je právě jednou z nich.