Přeskočit na obsah

Mezinárodní jazykové kurzy

Mezinárodní jazykový certifikát Cambridge exams

Naše gymnázium se ve spolupráci s jazykovou školou Hello stalo centrem pro přípravu a realizaci mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge exams. Již několik let nabízíme přípravné kurzy, pre-testy i ostré zkoušky Cambridge exams na všech úrovních (A1-C2, začátečník – pokročilá úroveň rodilý mluvčí).

Co však ony Cambridge exams jsou a k čemu jsou dobré?

Zkoušky Cambridge English Qualifications jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Každý, kdo úspěšně složí zkoušku Cambridge English (Cambridge English Qualifications), obdrží mezinárodně uznávaný certifikát jako doklad o dosažené úrovni. Zkoušky Cambridge lze skládat z obecné angličtiny – KET, PET, FCE, CAE, CPE, dále jsou v nabídce zkoušky pro děti a mládež– YLE, KET for schools, PET for schools, FCE for schools, a taky zkoušky z odborné a obchodní angličtiny – BEC, TKT.

 

Cambridgeské zkoušky FCE (B2) a CAE (C1)

Zkouška FCE je zkouška pro všechny, kteří umí používat psanou a mluvenou formu angličtiny v každodenních situacích na pokročilé úrovni. Je ideální zkouškou pro osoby, které chtějí používat anglický jazyk pro pracovní účely a studijní účely. Certifikát FCE, jež po úspěšném absolvování zkoušky získáte, je samozřejmě mezinárodně uznávanýJazyková zkouška Cambridge CAE je zkouška na vysoké kvalifikační úrovni, pro pokročilé uživatele jazyka.  Úroveň C1 je druhou nejvyšší úrovní na CEFR stupnici, která je vyžadována zejména na akademické půdě a pracovních pozicích. Jestliže získáte certifikát o složení této zkoušky, znamená to, že jazyk opravdu ovládáte.

Stejně jako ostatní Cambridgeské zkoušky, jsou i certifikáty FCE a CAE uznávané po celém světě a kariérní dveře k novým příležitostem otevírají nejen v zahraničí, ale taky v naší republice. Dokazují totiž, že jsi schopen v anglickém jazyce efektivně komunikovat na univerzitní i profesionální úrovni. Pro zaměstnavatele je to potvrzení o tom, že se s jistotou dokážete účastnit pracovních schůzek, případně na vysoké škole akademických výukových programů a seminářů

K čemu je dobré Cambridge certifikát mít?

Zkoušky Cambridge English Language Assessment jsou mezinárodně nejprestižnější jazykovou kvalifikací. Skutečnost, že jsou zkoušky Cambridge mezinárodně platné, přináší studentům velikou výhodou. Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English. Tyto zkoušky ročně složí více než 3 miliony studentů po celém světě. Certifikáty úspěšných kandidátů pak celosvětově uznává více než 11 000 univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů, včetně českého MŠMT a vládních institucí v ČR. Mnoho škol včetně předních univerzit přihlíží k výsledkům Cambridgeských zkoušek a mnoho jich dokonce přiznává studentům, kteří doloží Cambridge certifikát požadované úrovně, bodovou bonifikaci u přijímacího řízení. Certifikát FCE a CAE lze dokonce za určitých podmínek využít k nahrazení Maturitní zkoušky z anglického jazyka na střední škole.

Nový školní rok 2022/2023

Se zkouškami, ale i přípravnými kurzy Cambridge Exams chceme pokračovat i v příštím školním roce a již nyní připravujeme různé aktivity. V září nabídneme studentům naší školy, ale i zájemcům z řad širší veřejnosti možnost vyzkoušet si tuto zkoušku „nanečisto“ a zjistit tak skutečnou úroveň znalostí. Dále chystáme nabídku přípravných kurzů, jejich otevření je však podmíněno minimálním počtem zájemců (více informací přímo jazyková škola: opava@hello.cz). V měsíci prosinci/lednu bychom pak rádi uskutečnili ostrou zkoušku přímo v budově našeho gymnázia (opět dle počtu zájemců). Termín bude upřesněn, jakmile jej vypíše University of Cambridge.

Informace o jazykových aktivitách a termínech poskytne přímo jazyková škola Hello: hello@opava.cz, www.hello.cz

Rádi bychom žákům nabídli co nejvíce příležitostí se studiu a osobnímu rozvoji a věříme, že možnost zdokonalit se v angličtině a získat mezinárodně platný certifikát je právě jednou z nich.