Mezinárodní jazykové kurzy

Spolupráce s jazykovou školou HELLO

Cambridge Exams

Naše gymnázium se ve spolupráci s jazykovou školou Hello stalo centrem pro přípravu a realizaci mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge Exams. Nabízíme možnost získat  mezinárodně platné certifikáty ověřující úroveň znalostí v anglickém jazyce na všech úrovních (A1 – C2, začátečník – úroveň rodilý mluvčí). Budeme realizovat testy na nečisto, přípravné kurzy a kroužky i samotné zkoušky, jejichž výstupem bude oficiální certifikát. Pro mladší žáky je tento certifikát velice motivační, jelikož jim ukazuje, jaký pokrok v jazyce učinili. Pro ty starší je velmi užitečný např. při vstupu na VŠ nebo do zaměstnání.

Proč absolvovat zkoušku Cambridge English?

  1. je mezinárodně platná a uznávaná – úspěšní absolventi obdrží mezinárodně platný certifikát, použitelný pro studium či práci doma i v zahraničí

  2. vysoká kvalita – vytvořena špičkovými profesionály, je organizována ve 130 zemích světa

  3. bohatá tradice – první zkouška Cambridge Proficiency byla složena již v roce 1913

  4. uplatnění ve školství i v praxi – usnadněný přístup na vysoké školy po celém světě, zvýšení vlastní atraktivity na trhu práce

  5. objektivní mezinárodní hodnocení

  6. široký výběr přípravných materiálů

V současné době bychom rádi, pokud to epidemiologická situace dovolí, realizovali takzvané pre-testy (oficiální zkoušku na nečisto), na základě kterých žáci zjistí svou úroveň. Podle ní se pak dále mohou přihlásit do odpoledních kroužků či přípravných kurzů zaměřených přímo na složení již zmíněného certifikátu. Při dobrých výsledcích tohoto pre-testu se však mohu rozhodnout přímo složit oficiální zkoušku.

Pre-testy jsou pro žáky našeho gymnázia zcela zdarma, pro ostatní zájemce stojí 200,- Kč.

Máte-li o pre-testy zájem, přihlaste se na následujícím odkazu: PRE-TESTY

Více informací k certifikátům i jiným zkouškám naleznete na webových stránkách jazykové školy Hello:

https://www.hello.cz/cs/jazykove-zkousky

Rádi bychom našim žákům nabídli co nejvíce možností ke studiu i osobnímu rozvoji a věříme, že možnost zdokonalit se v angličtině a získat mezinárodně platný certifikát je právě jednou z nich.