Přeskočit na obsah
Domů » Jamira – spolužačka z Ugandy

Jamira – spolužačka z Ugandy

Už po čtvrté projevili velkou míru solidarity studenti i učitelé naší školy v projektu „Adopce na dálku“, který organizuje Arcidiecézní charita Praha. Během jednoho týdne se podařilo vybrat částku 7270 Kč, která je nutná pro úhradu školného této desetileté dívky z chudé země rovníkové Afriky.

Situace rodiny, ze které Jamira pochází, je velmi složitá. Rodiče pečují o sedm dětí, z nichž šest chodí do školy. Otec má ještě jednu rodinu a další děti. Jejich příjem závisí na prodeji plodin (kukuřice, maniok, fazole, batáty), které pěstují především pro vlastní potřebu, a díky drobným přebytkům částečně na i na prodej. Společně žijí ve dvoupokojovém cihlovém domku s plechovou střechou. Vodu si musí nosit v kanystrech z chráněného vrtu. Vzdělání, které je základem pro lepší budoucnost afrických dětí, je v této zemi finančně velmi náročné.

Samotná Jamira je velmi aktivní a komunikativní dívka. Ve škole má velmi dobré výsledky a ke studiu je dobře motivovaná. Ve volném čase si ráda hraje se svými sourozenci a pomáhá rodičům s domácími pracemi. V budoucnu by se chtěla stát zdravotní sestrou. Naše pomoc tedy směřuje nejen k ní, ale k celé komunitě potřebných v této oblasti.

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili, děkuji a věřím, že naši finanční sbírku se podaří realizovat i za rok.

Více informací o celém projektu najdete pod odkazem https://praha.charita.cz/adopce/.

Autor textu: Mgr. Miroslav Lojkásek

Autor fotografií a videa: Arcidiecézní charita Praha

Jamira and family
Jamira Mbeiza with dad
Jamira videoprezentace