Přeskočit na obsah
Domů » Ekotým na exkurzi

Ekotým na exkurzi

Načerpat nové informace z terénu vyrazili členové školního Ekotýmu během exkurze 18. 10. 2022. Jak probíhá recyklace elektrospotřebičů, které občané mohou zdarma odkládat na sběrných dvorech ve svém městě nebo v prodejnách elektra, viděli v konkrétních podmínkách chráněné dílny Charita Opava. V několika halách zaměstnanci postupně rozebírají vysloužilé spotřebiče na jednotlivé komponenty a dále je podle typu roztřídí na 35 recyklovatelných druhů materiálu. Úctyhodná je tak úspěšnost opětovného použití těchto surovin, která dosahuje 95 %. Odkládání elektrospotřebičů, jež jsou obtížným a nebezpečným odpadem, dává smysl. Po této odborné likvidaci tak skončí na skládkách pouze velmi malá část skutečně nevyužitelného odpadu.

Za druhým cílem se mladí ekologové přesunuli do Zoo Ostrava, kde se zapojili do lektorovaného programu „Putování vody“. Ve venkovní expozici diskutovali o významu vody pro člověka i pro ostatní organismy, o adaptacích různých živočichů a rostlin v různých částech světa. Prohlédli si kořenovou čističku vody, vysvětlili si princip jejího fungování. Řešili ale také příčiny a důsledky úbytku vody v krajně. Moc času na prohlídku zoo sice nebylo, ale pozdravit naši adoptovanou pralesničku azurovou v expozici Amazonie, na kterou zorganizovali celoškolní sbírku v loňském roce, stihli.

Za zmínku určitě stojí, že celou akci si Ekotým zaplatil sám. Doprava byla financována z příspěvku za 3. místo v rámci Moravskoslezského kraje v celoroční hře společnosti Recyklohraní. Program o vodě pak uhradili ze zisku z prodeje víček PET lahví v soutěži „Nakrm plastožrouta“ od firmy JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. z Vrbna pod Pradědem.

Autor článku: Mgr. Miroslav Lojkásek

Autor fotografií: Radek Janeček, Kateřina Kaduková (oba IV. A), Miloň Mýlek, Natálie Friedrichová (oba 1. A). Mgr. Miroslav Lojkásek