Přeskočit na obsah
Domů » Dějepisná exkurze

Dějepisná exkurze

Dějepisná exkurze na Hrabyni a v Milostovicích

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 uspořádala jednota Československé obce legionářské Bruntál poznávací zájezd pro žáky maturitních ročníků našeho gymnázia. Tematicky byla dějepisná exkurze zaměřena k druhé světové válce a k průběhu ostravské operace na jaře 1945.

Jednačtyřicet studentů se svými učiteli dějepisu nejprve navštívili Národní památník II. světové války v Hrabyni, kde za výkladu průvodců zhlédli stálou expozici nazvanou Doba zmaru a naděje. Seznámili se s hlavními událostmi národních dějin od mnichovské dohody v roce 1938 až do osvobození našich zemí v květnu 1945. Vyslechli si i podrobnosti o bojích ostravsko-opavské operace a ve venkovní expozici je zaujala těžká vojenská technika z této doby. Ve správní budově památníku si žáci samostatně prohlédli výstavy o bojích na Ostravsku v roce 1945 a o československých vojácích v bojích u Tobruku.

Z Hrabyně se maturanti vydali do muzea československého opevnění v Milostovicích, které se skládá ze tří těžkých objektů a dvou lehkých.  Žáci díky průvodci podrobně prozkoumali pěchotní srub OP-S 25 Trigonometr a získali informace o vybavení bunkru, životě vojáků v tomto typu opevnění a také o výstavbě čs. systému opevnění za první republiky.

Tuto akci finančně podpořily Ministerstvo obrany České republiky a Československá obec legionářská.

Mgr. Antonín Zgažar