Přeskočit na obsah
Domů » Dějepisná exkurze do válečných let

Dějepisná exkurze do válečných let

Ve středu 11. 10. 2023 uspořádala jednota Čs. obce legionářské Bruntál autobusový zájezd pro žáky maturitních tříd Oktáva A a 4. A.

Studenti se svými učiteli dějepisu nejprve navštívili Národní památník II. světové války v Hrabyni. Zde za výkladu průvodce zhlédli nově instalovanou expozici „Těžká léta 1938-1945“, která připomíná události 2. světové války jak z hlediska vojenského, tak politického, nevyhýbá se ani životu civilního obyvatelstva, hospodářství a kultuře. Velká část je také věnována čs. domácímu odboji a účasti čs. vojáků v bojích na všech frontách 2. světové války. Spoustu informací se zde studenti dozvěděli k dějinám Ostravsko – opavské operace z března a dubna roku 1945.

Žáci na začátku prohlídky obdrželi pracovní listy, v průběhu prohlídky a výkladu je doplňovali a na závěr je společně s průvodcem vyhodnotili.

Z Hrabyně zamířili do Areálu čs. opevnění v Hlučíně – Darkovičkách. Zde si vyslechli historii budování našeho opevnění v 30. letech 20. století v celé Československé republice a podrobněji v slezském pohraničí. Poté již následovala prohlídka nejlépe zrekonstruovaného pěchotního bunkru MO-S 19 Alej.  Nejprve se studenti seznámili s nadzemní, bojovou části pevnosti, kde jsou umístěny zbraně a kde by probíhaly bojové akce. Mohli zde zhlédnout mimo jiné originální kanon a spřažené kulomety. Z bojového poschodí následně sestoupili do týlového podzemí, kde jim průvodce ukázal, jak zde žilo mužstvo, jak by za boje fungovalo filtroventilační zařízení, nebo jak by se čerpala voda.

Dějepisnou exkurzi finančně podpořily MO ČR a ČsOL.

Mgr. Antonín Zgažar