Přeskočit na obsah
Domů » Adopce na dálku

Adopce na dálku

Již od roku 1993 pomáhá Arcidiecézní charita Praha v rozvojových zemích. Jejím největším projektem je Adopce na dálku®, jehož cílem je poskytovat vzdělání a zdravotní péči nejchudším dětem a podporovat širší komunity (rodiny, vesnice), ve kterých tyto děti žijí. Aby bylo toto úsilí co nejúčinnější, je nezbytné dodržovat základní pravidla rozvojové spolupráce a přistupovat citlivě ke kultuře, ke které příjemci pomoci náleží.

Finanční prostředky zasílá Centrum zahraniční spolupráce Charity Praha přímo na účty partnerských organizací, se kterými má smluvně ujednána pravidla fungování programu. Ty poté zajišťují úhradu nákladů spojených se vzděláváním dětí: některé náklady hradí přímo ve školách (školné, v některých případech uniformy, mimoškolní aktivity, doučování), jiné nakupují kvůli množstevním slevám ve velkém (např. školní pomůcky, vánoční dárky), některé náklady proplácejí přímo rodinám (např. zdravotní péči, ale v některých případech také školné, dopravu do školy apod.).

Školní docházka je v Ugandě povinná, ale její dodržování není nijak hlídané. Mnoho dětí do školy nechodí, zůstávají doma, aby pomáhaly rodičům, nebo do školy nemohou, protože nemají dostatek financí na zaplacení výdajů spojených se vzděláváním (povinné uniformy, školní potřeby aj.).

Za případné další vybrané prostředky je možné přes agenturního pracovníka pořídit rodině i hospodářská zvířata. Například za kozu je potřeba zaplatit kolem 150-460 korun, záleží na tom, kolik bude koza vážit, jedna slepička stojí přibližně 250-340 korun.

Do projektu se na bruntálském gymnáziu zapojili studenti i učitelé před čtyřmi roky. K adopci si vybrali dívku z Ugandy Jamiru Mbeizu, pro kterou vždy na podzim zorganizují finanční sbírku. Během krátké doby se tak pokaždé podaří vybrat potřebnou částku a zajistit tak naší adoptované dívce a její rodině lepší život. Každoročně škola obdrží přímo od Jamiry dva dopisy a od Arcidiecézní charity Praha potvrzení o přijetí daru.

Jsme velmi rádi že můžeme Jamiře přispět částkou 7 000 Kč na její lepší budoucnost. Děkujeme všem, kteří se pravidelně do tohoto projektu zapojují a těšíme se na další spolupráci.

Thaisa Otipková 3. A
Mgr. Miroslav Lojkásek 

Jeden z dopisů Jamiry

„Milí přátelé,
srdečně Vás zdravím. Jsem opravdu šťastná a mám Vás ráda za vše, co pro mě děláte. Koupila jsem si další povlečení navíc. Učím se velmi dobře. Je to tak, protože jste mi zaplatili všechny pomůcky do školy. Za to Vám moc děkuji. Koza nám onemocněla, a tak jsme ji prodali. Náš tatínek nám koupí mladší, protože se neprodala za moc peněz. Dvě slepičky snesly pět vajíček. Až vyrostou, tak je prodáme, abychom si mohli koupit další kozu. Přeji Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok“.

Vaše kamarádka Jamirah Mbeiza.