Přeskočit na obsah
Domů » Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce

The English Language Olympics 2023

V prvních únorových týdnech se žáci všech tříd naší školy mohli zúčastnit olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve třech různých kategoriích: 1. kategorie – prima a sekunda, 2. kategorie – tercie a kvarta, 3. kategorie – 1. až 3. ročník vyššího gymnázia a odpovídající třídy gymnázia osmiletého.

Testová zadání byla tedy na třech různých úrovních A2 a B1 pro ty mladší, C1 pak pro nejstarší žáky. Soutěž se skládala z poslechového testu a části, ve které museli žáci prokázat schopnost porozumět textům, pracovat s nimi, doplňovat i vyhledávat informace. Ověřovali jsme také znalost slovní zásoby a gramatických struktur. Přestože byla zadání náročná, soutěžící si s nimi pěkně poradili. Mohli si tak vyzkoušet „kratší“ verzi známých jazykových zkoušek Cambridge certificate, jejichž koncepce je velmi podobná.

Umístění v jednotlivých kategoriích:

1. kategorie

  1. Gurecký Tobias
  2. Matušková Markéta
  3. Brettschneider Dominik, Volek Vojtěch

2. kategorie

  1. Světničková Nela
  2. Svánovský Adam
  3. Voksová Nikola

3. kategorie

Žáci, kteří se umístili na 1. místech, pokračují do okresního kola soutěže v Krnově, kde budou naši školu na začátku března reprezentovat.

Děkujeme všem soutěžícím za účast. Vítězům blahopřejeme a postupujícím držíme palce!

Markéta Bystrická