Přeskočit na obsah
Domů » Ocenění žáků ke Dni studentstva

Ocenění žáků ke Dni studentstva

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 se již po třetí rozhodlo město Bruntál ocenit k Mezinárodnímu dni studentstva nejúspěšnější žáky a žákovské kolektivy základních a středních škol, a to za jejich mimořádné úspěchy a reprezentaci města na celostátní nebo mezinárodní úrovni ve školním roce 2022/2023.

Slavnostní předání ocenění proběhlo za přítomnosti pana starosty Bc. Martina Henče a místostarosty Radka Zatloukala ve velkém sále Kina Centrum.

Za naše gymnázium byla oceněna Anežka Vrbová (VII. A) za 11. místo v celostátním kole Olympiády v českém jazyce, za 17. místo v krajském kole Dějepisné olympiády, za 2. místo na Pražské mezinárodní konferenci slovenských a českých středoškoláků, také za účast a 2. místo v celostátním kole literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka a v neposlední řadě za 1. místo v celostátním kole soutěže „Den s překladem v latině“.

Dále byl Radou města Bruntál oceněn žákovský kolektiv Ekotýmu za zisk mezinárodního titulu Ekoškola a celou řadu dalších úspěchů v různých soutěžích s environmentální tématikou. V celoroční hře zaměřené na recyklaci odpadu se v rámci Moravskoslezského kraje naši žáci umístili na 5. místě, v celostátní osvětové kampani na recyklaci PET lahví obsadili dělené 2. a 3. místo. Členové Ekotýmu se také stali úspěšnými řešiteli krajského kola Ekologické olympiády, kde se umístili na 6. místě. V obdobné soutěži s názvem „Zlatý list“ obsadili 2. místo. Mladí ekologičtí nadšenci jsou aktivními organizátory sběrových kampaní a mimo jiné také zajišťují již několik let finanční sbírku na pomoc africké dívce Jamiře z Ugandy.

Autor textu: Terezie Horváthová (3. A)
Autor fotografii: město Bruntál