Přeskočit na obsah
Domů » Nové volitelné semináře

Nové volitelné semináře

Otevíráme nové volitelné semináře!

Příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám úrovně B2 a C1!

V příštím školním roce 2024/25 rozšiřujeme nabídku volitelných seminářů na naší škole o seminář, který je zaměřen na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám úrovně B2 a C1 (Cambridge certificates, IELTS, TOEFL a jiné). V anglickém jazyce tedy budeme nabízet následující semináře:

3. ročník + septima:

(současná 2. A+VI. A; studenti si vybírají celkem 2 volitelné semináře):

• Konverzace v anglickém jazyce (KA)

– příprava ke klasické ústní maturitní zkoušce (státní i profilové, ústní zkouška je totožná);
– zaměřeno na 25 témat ústní zkoušky, zvládnutí slovní zásoby úrovně B2 + potřebné faktické informace.

• Seminář – Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky B2/C1

– intenzivní příprava na certifikát na úrovni B2/C1, (seminář bude možno ukončit certifikátem FCE (B2) v červnu, či pokračovat v příštím ročníku a zakončit CAE (C1) v pololetí);
– podmínkou přijetí do semináře je složení pre-testu B2 minimálně na 45 %.

Zvolit si můžete pouze jednu z těchto dvou možností.

4. ročník + oktáva:

(současná 3. A + VII. A; studenti si vybírají 5 volitelných seminářů):

• Konverzace v anglickém jazyce (KA)

– příprava ke klasické ústní maturitní zkoušce (státní i profilové, ústní zkouška je totožná);
– zaměřeno na 25 témat ústní zkoušky, zvládnutí slovní zásoby úrovně B2 + potřebné faktické informace.

• Seminář – Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky C1

– intenzivní příprava na certifikát na úrovni C1, možno složit certifikát CAE/FCE v pololetí;
– podmínkou přijetí do semináře je složení pre-testu C1 minimálně na 45 %.

Zvolit si můžete pouze jednu z těchto dvou možností + následující seminář:

• Seminář v angličtině (SA)

– příprava k písemné části maturitní zkoušky (slohové práci) + části Writing Paper u jazykového certifikátu (C1);
– tento seminář si mohou zvolit zájemci o KA nebo o C1,

Zájemci o seminář Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky (certifikát) musí prokázat složení pre-testu minimálně na 45 %. Ten probíhá 2x ročně přímo v budově školy a je pro žáky zcela zdarma. Kromě pre-testu organizujeme 2x ročně (v zimním a letním termínu) také oficiální zkoušku Cambridge assessment na všech možných úrovních. Nabízíme tak žákům možnost získat Cambridge certifikát ve známém a bezpečném prostředí. Zájem jak o pre-testy, tak o ostrou zkoušku stále narůstá, a to nejen z řad našich žáků, žáků jiných škol, ale i z řad veřejnosti.

Hned první lednový čtvrtek se účastnilo pre-testů 19 žáků na úrovni C1 a 22 žáků na úrovni B2. Většinou mají zájem právě o nově otevřený seminář. Byli mezi nimi však i ti, kteří se na ostrou zkoušku chystají již letos v červnu, a proto si přišli ověřit úroveň svých znalostí. Nyní všichni netrpělivě čekají na výsledky. Přejeme hodně štěstí a držíme palce!

Markéta Bystrická