Přeskočit na obsah
Domů » Klima a co na to já?

Klima a co na to já?

Další z mnoha akcí na našem gymnáziu, věnujících se environmentálním tématům, byl výjezdní program společnosti „Recyklohraní o.p.s.“, jehož nosným tématem byly klimatické změny. V učebně ekologie se ho ve čtvrtek 8. 2. 2024 účastnila 1. A.

Studenti se prostřednictvím různorodých aktivit seznámili s aspekty a souvislostmi klimatické změny. Po celé 4 hodiny se aktivně zapojovali do diskuse, pracovali ve skupinách nad problematikou uhlíkové stopy a měli k dispozici návodné pomůcky. Hlavní součástí tématu byla tzv. rolová hra s kreativní reflexí. Na modelové situaci, kdy zasedalo obecní zastupitelstvo fiktivní obce, řešili na místní úrovni různé ekologické problémy, které byly během následné reflexe zobecněny na problémy globální (spalování fosilních paliv, problémy se spalovacími motory aut, odlesňování krajiny a další).

Žáci si během různých aktivit připomněli činnosti člověka a jejich rozdílný vliv na produkci CO₂ a dalších skleníkových plynů, a tedy i na růst teploty na planetě, získali tak povědomí o možnostech pro-enviromentálního a klima chránícího jednání a učili se analyzovat pro-enviromentální a klima chránící jednání u sebe, v domácnosti, ve škole a v dalších komunitách.

Lektor vedl žáky postupně k uvědomění vlastní role každého z nás, motivoval je k diskusi a k uvědomění si konkrétních příležitostí, které všichni v běžném životě máme.

Autor článku: Mgr. Miroslav Lojkásek
Sekce: EVVO

Štítky: