Přeskočit na obsah
Domů » Hrou proti AIDS

Hrou proti AIDS

Ve čtvrtek 6. června 2024 byla v tělocvičně naší školy realizována akce „Hrou proti AIDS“.

Jde o interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS. Jeho cílem je dát žákům možnost osvojit si základní znalosti o přenosu viru HIV a ostatních pohlavně přenosných chorob, o ochraně před nežádoucím těhotenstvím a také o dalších možných rizikových situacích. To vše netradiční hravou formou.

Akce, která trvala 90 minut, se účastnily třídy 1. A a V. A. Moderátory byli zaškolení odborní pracovníci krajské hygienické stanice.

Projekt byl samotnými žáky hodnocen jako přínosný a užitečný.

PhDr. Mgr. Martin Krýza
garant akce