Přeskočit na obsah
Domů » Den v Archeoparku

Den v Archeoparku

Projektový den v Archeoparku Chotěbuz a exkurze v Těšíně

Ve čtvrtek 14. října 2021 se žáci tříd 1. A a Kvinta A zúčastnili dějepisné exkurze na Těšínsko. 

Nejprve je čekal projektový den v Archeoparku v Chotěbuzi, který se nachází v archeologické lokalitě obce Chotěbuz – Podobora. Jde o jednu z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých nalezišť na území Těšínského Slezska, ale i celé ČR. 

Žáci se rozdělili do skupin a postupně absolvovali výuku. První část probíhala přímo v replice hradiště z doby slovanské. Zde si detailně prohlédli jednotlivé typy dobových staveb od opevňovacích přes hospodářské až po obytné. Seznámili se s každodenním životem v hradisku, s nástroji, s nářadím i se zbraněmi, které Slované používali. Všichni si mohli v praxi vyzkoušet, jak se s jednotlivým nářadím a zbraněmi zacházelo. 

Druhá část výuky proběhla v nově postavené vstupní budově. Zde účastníci bádali v jednotlivých interaktivních expozicích, které se zaměřují na představení dějin chotěbuzské lokality, přírody a výsledků zdejších archeologických výzkumů. 

Třetí část zavedla žáky do výukové učebny, kde zhlédli několik filmů, které se snaží rekonstruovat každodenní život zdejších obyvatel. 

Poslední část projektového dne  zahrnovala vyplnění pracovního listu. Studenti jednak využili znalostí a dovedností, které získali v průběhu dne, jednak museli zkoumat v samotné učebně. Zde měli k dispozici repliky jednotlivých artefaktů. 

Na závěr proběhlo vyhodnocení pracovních listů. Všichni se shodli, že získali spoustu nových poznatků pomocí jiných metod, než na které jsou zvyklí ze školy. 

Odpoledne žáci zavítali do Českého Těšína, odkud se pěšky přes řeku Olši vydali do polského Těšína. Zde si prohlédli rotundu sv. Mikuláše z 11. století, piastovskou věž a náměstí. 

Mgr. Antonín Zgažar, předmětová komise dějepisu