Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 proběhlo školní kolo České lingvistické olympiády. Soutěže se zúčastnilo 18 žáků vyššího gymnázia.

Do regionálního kola, které se bude konat v únoru 2022 v Olomouci, postupuje Jana Němcová ze třídy VI. A.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupující do regionálního kola přejeme hodně úspěchů.

Za předmětovou komisi českého jazyka
Jana Fotopulosová