Přeskočit na obsah
Domů » 10. meziškolní studentská konference

10. meziškolní studentská konference

Ve středu 22. 11. 2023 jsme se celkem čtyři žáci ze třídy 3.A zúčastnili již 10. meziškolní studentské konference Rada mladších v Ostravě. Dva z nás, konkrétně já a Tereza Tesařová, jsme se dokonce odhodlali aktivně se do dění zapojit. Našim úkolem bylo vytvořit maximálně 10-minutovou prezentaci na jedno z následujících témat:

  • Jinakost, menšinový stres, stigmatizace LGBT+
  • Nebezpečí kyberprostoru, poplašné zprávy a dezinformace
  • Umělá inteligence, jak nám může pomoci a jaká jsou její rizika
  • Moje vlastní zkušenost s duševním onemocněním nebo zkušenost z mého okolí

a konkrétně posledního tématu jsme se s Terezou chopili. Popisovali jsme zejména naše osobní příběhy a poukázali na to, jak problémům předejít anebo jak do nich opět neupadnout.

Po každém z tematických bloků následovala diskuse, do které se aktivně zapojovali i odborníci z řad psychologů a dalších. Představeno nám bylo také hned několik organizací, které se zajímají o duševní zdraví a život studentů obecně.

Tato konference nám přinesla nový rozhled a těšíme se na její příští ročník.

Michal Jindra