Přeskočit na obsah
Domů » Za zážitky do pevnosti poznání

Za zážitky do pevnosti poznání

Že se lze zábavnou formou vzdělávat i mimo zdi našeho gymnázia, pobavit se a získat nové informace, o tom se přesvědčilo hned pět tříd naší školy, a to v Pevnosti poznání – centru popularizace vědy, které funguje při Univerzitě Palackého v Olomouci, kam jsme 1. dubna 2022 vyrazili v rámci projektového dne.

Pevnost poznání se nachází v historicky unikátní stavbě, která v dobách Františka Josefa I. sloužila jako dělostřelecký sklad, v roce 2015 se ale proměnila v interaktivní muzeum vědy pro všechny věkové kategorie. Na naše studenty čekaly čtyři bohaté expozice (Do historie, Živá voda, Rozum v hrsti, Světlo a tma) a především akční lektoři.

S primou se v rámci netradiční hodiny dějepisu věnovali tématu „Římané v Olomouci“, hodinu chemie s názvem „To je bomba“ absolvovala sekunda, tercii zaměstnalo biologické téma o pavoucích „Odpudiví nebo kouzelní“, žáci kvarty A a 2. A řešili superhrdiny ve „Fyzice z komiksu“. Všechny třídy pak v planetáriu zhlédli úžasnou projekci o vodě a jejích podobách nejen na Zemi, ale i v dalších končinách sluneční soustavy.

Věřím, že se všem programy líbily a že jsme v Pevnosti poznání nebyli naposledy.

Mgr. Miroslav Lojkásek

2.A v pevnosti poznání
I.A v pevnosti poznání
IV.A v pevnosti poznání
v pevnosti poznání
z pevnosti poznání
z pevnosti poznání
z pevnosti poznání
z pevnosti poznání
z pevnosti poznání