Přeskočit na obsah
Domů » Whistleblowing

Whistleblowing

V pondělí 20. 11. 2023 třída 3. A absolvovala projektový den spolku Oživení na téma whistleblowing (pojem má evokovat představu varovné píšťalky, která zazní, když se nehraje podle pravidel). Whistleblowing se týká oznámení neetických nebo protiprávních praktik, které poškozují veřejný zájem. Za pomoci pražských právníků se žáci na modelových příkladech seznámili s tímto efektivním nástrojem boje proti korupci a jakémukoliv nelegálnímu či neetickému jednání.

Mgr. Alena Musilová