Přeskočit na obsah
Domů » Výuka v archivu a synagoze

Výuka v archivu a synagoze

V úterý 24. 10. 2023 se žáci dějepisného semináře ze tříd Septima A a 3. A vydali na výuku do Krnova.

Nejdříve zavítali do Státního okresního archivu Bruntál, který sídlí v bývalé textilní továrně Karnola v Krnově. Vedoucí archivu Mgr. Jakub Mamula seznámil žáky s dějinami evropského archivnictví, jednotlivými typy archivů, vývojem archivnictví v českých zemích, archivním zákonem a názorně jim ukázal práci s digitální aplikací při vyhledávání v archivních fondech. Poté seminaristy provedl jednotlivými částmi archivu, kde viděli, jak se archiválie třídí a ukládají. Měli možnost nahlédnout i do jednotlivých archivních fondů, vyhledat si určité informace či spatřit jedny z nejstarších dochovaných listin města Bruntálu.

Další zastávkou se stala krnovská synagoga, kde se studentů ujal průvodce a seznámil je s dějinami této novorománské stavby. Jako jedna z mála tato synagoga unikla vypálení v době nacistické okupace a také přežila období komunistické vlády. Průvodce vysvětlil žákům základní principy judaismu a odpověděl na spoustu dotazů. Na závěr si seminaristé prohlédli jednotlivá podlaží synagogy a zhlédli stálou muzejní expozici o židovských průmyslnících, podnikatelích a vynálezcích.

Mgr. Antonín Zgažar, předseda předmětové komise dějepisu