Přeskočit na obsah
Domů » Výtvarná exkurze do Olomouce

Výtvarná exkurze do Olomouce

V úterý 16. dubna 2024 navštívily třídy V. A a 2. A Muzeum umění v Olomouci. Zatímco si žáci V. A prohlíželi sbírky Arcidiecézního muzea, zaměřeného na umění od románské doby po baroko, a mohli obdivovat takové skvosty jako zlatý arcibiskupský kočár, monstranci Zlaté slunce Moravy, Šternberskou madonu nebo Madonu s rouškou Sebastiana Del Piomba, druháci absolvovali program „Je to ještě umění“, v rámci kterého jim lektor přiblížil prostředky a postupy umění současného a mohli se sami stát součástí výtvarného happeningu.

Náročný kulturní program byl vykompenzován hodinovým rozchodem po Olomouci a dobrodružným cestováním s Českými drahami.

Hana Hrtoňová