Přeskočit na obsah
Domů » Světový den vody 2022

Světový den vody 2022

V úterý 22. 3. 2022 do výuky na naší škole doslova prosákla voda ve velkém. V rámci projektového dne se učitelé napříč předměty zapojili, každý ve svém oboru a pod svým úhlem pohledu, do tématu, které se týká prakticky všech. Protože, kde je voda, tam je i život. 

Celou akci zastřešoval tým ekogympláků, jehož členové v jednotlivých třídách v prezentaci vysvětlovali potřebu vodu chránit a objasnili, co je to vodní stopa každého z nás a jak ji lze spočítat. Každý si mohl vyzkoušet znalostní kvíz o ceny a zhlédnout krátké video o procesu, při kterém se voda získává z přírodních zdrojů a dopravuje se do kohoutků domácností. Další informace mohli zájemci načerpat z mnohých nástěnek v prostorách školy. 

Všem, kdo se zapojili, děkuji a už teď se společně s ekotýmáky těším na blížící se Den Země.

Mgr. Miroslav Lojkásek
Školní koordinátor EVVO

z projektu Den vody
z projektu Den vody
z projektu Den vody