Přeskočit na obsah
Domů » Olympiáda v anglickém jazyce 2024

Olympiáda v anglickém jazyce 2024

Na začátku února se naši žáci mohli zúčastnit olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve třech různých kategoriích: 1. kategorie – prima a sekunda, 2. kategorie – tercie a kvarta, 3. kategorie – 1. až 3. ročník vyššího gymnázia a odpovídající třídy osmiletého gymnázia.

Testová zadání byla tedy na třech různých úrovních – A2 a B1 pro ty mladší, C1 pak pro nejstarší žáky. Přestože je oficiální výstupní úroveň v anglickém jazyce pro gymnázia stanovena na B2, znalosti studentů a konkurence je tak vysoká, že musíme soutěžní materiály koncipovat na úrovni o jeden stupeň vyšší, abychom byli vůbec schopni vybrat ty skutečně nejlepší. Takové znalosti angličtiny u našich studentů nás samozřejmě těší. Neméně spokojeni jsme i se zájmem o soutěž v tomto jazyce. Letošního školního kola se v kategorii vyššího gymnázia zúčastnilo rekordních 38 soutěžících, a i naše největší třída nám byla malá. Museli jsme nanosit dodatečné lavice, ale naštěstí jsme se všichni „vešli“.

Samotná soutěž se skládala z poslechového testu a části, ve které museli žáci prokázat schopnost porozumět psaným textům, pracovat s nimi, i vyhledávat informace a doplňovat je. Ověřovali jsme také znalosti slovní zásoby a gramatických struktur. Přestože byla zadání náročná, soutěžící si s nimi pěkně poradili. Mohli si tak vyzkoušet „kratší“ verzi známých jazykových zkoušek Cambridge Certificate, jejichž koncepce je velmi podobná.

Výsledky v jednotlivých kategoriích:

I. kategorie (I. A, II. A)

1.-2. místo: Havránková Karolína, Hrabec Ondřej

3. místo: Kolínková Iva

II. kategorie (III, A, IV. A)

  1. místo: Pleský Maxim
  2. místo: Ručková Rozálie
  3. – 6. místo: Beštová Hana, Lipowská Radka, Volek Vojtěch, Zlámalová Barbora,

III. kategorie (vyšší gymnázium)

  1. místo: Zouhar Patrik
  2. místo: Svánovský Adam
  3. místo: Světničková Nela

Žáci, kteří se umístili v I. a II. kategorii na 1. místech a ve III. kategorii na 1.-3. místě, pokračují do okresního kola soutěže v Krnově, kde budou naši školu na začátku března reprezentovat.

Děkujeme všem soutěžícím za účast. Vítězům blahopřejeme a postupujícím držíme palce!

Markéta Bystrická