Přeskočit na obsah
Domů » Krajské kolo Matematické olympiády

Krajské kolo Matematické olympiády

Po úspěšném vyřešení domácího a školního kola jsem postoupil do krajského kola Matematické olympiády pořádaného v úterý 9. 4. 2024 v Ostravě na VŠB-TUO. Soutěžil jsem v kategorii C, která je určena studentům prvního ročníku a kvinty.

Úspěšní řešitelé školních kol kategorií C i B se sešli v jedné kruhové posluchárně na porubském kampusu. Krátce po deváté hodině jsme dostali zadání se čtyřmi příklady, na které jsme měli čtyři hodiny. Může se to zdát jako hodně času na pouze čtyři příklady, ale jejich obtížnost byla odpovídající. Povolené pomůcky byly jen psací a rýsovací potřeby a matematicko-fyzikální tabulky. Úkolem soutěžících nebylo jen dostat se ke správnému výsledku, součástí hodnocení je i logická bezchybnost, a hlavně úplnost sepsaného postupu.

Typy úloh krajského kola se poměrně výrazně podobaly úlohám domácího a školního kola, a tak lze jednoznačně říct, že klíčem k úspěchu byla příprava, abych věděl, z jakého úhlu pohledu k úloze přistoupit. Témata úloh pokryla různá odvětví matematiky od dělitelnosti po sobě jdoucích čísel přes poměry stran pootočených vepsaných obdélníků až po uspořádané čtveřice splňující zadané rovnosti.

Celkově mám ze soutěže dobré pocity, i když řešení některých příkladů jsem nedokázal v časovém limitu zcela odůvodnit a dokázat.

Příklady a jejich řešení jsou dostupné na stránkách Matematické olympiády. Výsledky jednotlivých soutěžících budou zveřejněny za pár týdnů.

Adam Svánovský, V. A