Přeskočit na obsah
Domů » JPZ – nahlížení do spisu

JPZ – nahlížení do spisu

Na základě ustanovení §38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Dále pak ve smyslu ustanovení §36 odst. 3 správního řádu je správní orgán povinen dát účastníkům řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Nahlížení do spisu je možné každý pracovní den od 7:30 do 15:00 hodin, a to ve Všeobecném a sportovním gymnáziu Bruntál, Dukelská 1423/1, Bruntál po předchozí telefonické domluvě na tel. 595 535 081, přičemž kontaktní osobou je paní Daniela Pastyříková. Podklady rozhodnutí budou správním orgánem shromážděny ke dni 10. 5. 2024. K podkladům rozhodnutí před jeho vydáním je možné se v souladu s ustanovením §36 odst. 3 správního řádu vyjádřit ve dnech 13. 5. 202414. 5. 2024, nejpozději však dne 14. 5. 2024.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v průběhu dne 15. 5. 2024 na těchto webových stránkách, v Dipsy.cz a ve vitríně venku před gymnáziem.

Mgr. Tomáš Pavelka
ředitel školy

Štítky: