Přeskočit na obsah
Domů » Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost ve společenskovědním semináři

Počátkem letošního prosince se žáci 3. ročníku zúčastnili besed na téma z oblasti finanční gramotnosti, které provedl zástupce společnosti OVB Allfinanz, a. s., pan Jiří Žůrek.

Besedy byly zakomponovány do výuky společenskovědního semináře. V první části proběhla teoretická motivační přednáška o významu finanční gramotnosti v životě člověka, žáci se seznámili s charakteristikou jednotlivých životních etap z finančního hlediska. Ve druhé části pak měli možnost poznat v této souvislosti základní pravidla sebeprezentace a vystupování.

Besedy z oblasti finanční gramotnosti doplňují ekonomické učivo, probírané ve 3. ročníku v předmětu ZSV, a učivo finanční matematiky. Sami žáci akci hodnotili pozitivně, výklad pro ně byl srozumitelný a velmi zajímavý. Mnozí také využili příležitosti a pokládali dotazy a komentáře k dané problematice. Také proto již teď uvažujeme o další besedě na podobné téma.

PhDr. Mgr. Martin Krýza, garant akce