Přeskočit na obsah
Domů » Exkurze DOV – Vodík

Exkurze DOV – Vodík

Vodík – palivo budoucnosti: Exkurze do Dolní oblasti Vítkovice

Dne 4. května 2023 se studenti gymnázia v Bruntále vydali na exkurzi do Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě, kde se prostřednictvím inovativního vzdělávacího programu seznámili s možností využití vodíku jako paliva budoucnosti. Tato exkurze byla součástí programu zaměřeného na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu.dík

Vodík, nejjednodušší a nejrozšířenější prvek ve vesmíru, nabízí obrovský potenciál jako udržitelný zdroj energie. Studenti se během půldenního badatelského dne zúčastnili praktických laboratorních experimentů, které je naučily vyrábět vodík pomocí elektrolýzy. Elektrolýza je proces rozkladu vody na vodík a kyslík za využití elektrické energie.

Po úspěšné výrobě vodíku měli studenti možnost si vyzkoušet jeho využití jako zdroje elektřiny. Získaný vodík byl použit k napájení modelu speciálního vodíkového auta, které je ekologické a produkuje jako emisi pouze vodní páru. Tento pokrokový technologický prvek přispívá k čistšímu životnímu prostředí a snižování množství škodlivých látek vypouštěných do ovzduší.

Vzhledem k narůstajícím environmentálním výzvám a potřebě přechodu na udržitelné zdroje energie je vodík jedním z klíčových prvků, které by mohly být využity při ochraně životního prostředí.

Autor textu: Mgr. Miroslav Lojkásek
Autor fotografií: Mgr. Miroslav Lojkásek
Sekce: EVVO