Přeskočit na obsah
Domů » Ekologická olympiáda 2023

Ekologická olympiáda 2023

Ve středu 10. května 2023 se ve Frýdku-Místku konalo krajské kolo Ekologické olympiády, soutěže zaměřené na povědomí o životním prostředí a na ochranu přírody. Nosným tématem byla biodiverzita, jejíž úbytek se řadí mezi současné hlavní globální problémy lidstva. Účastníci z různých středních škol Moravskoslezského kraje předvedli své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, a to včetně řešení konkrétního ekologického problému na suchých stanovištích a poznávání organismů.

Na soutěži se sešli mladí nadšenci, kteří se zajímají o ochranu přírody a o životní prostředí. Naše gymnázium reprezentovali Vašíčková Anežka, Němcová Jana (obě ze VII. A) a Dendis Michael (3. A). Během soutěže museli obstát jak při řešení teoretických úloh, tak i při obhajobě své práce a praktického úkolu před porotou.

Jedním z klíčových úkolů soutěže bylo řešení konkrétního ekologického problému na suchých stanovištích. Účastníci museli předložit své návrhy a strategie, jak by se dalo těmto problémům předejít, nebo je alespoň minimalizovat. Jejich řešení zahrnovalo široké spektrum opatření od výsadby původních druhů rostlin po implementaci preventivních opatření proti erozi půdy.

Ve své prezentaci naši studenti představili historické informace o puštíkovi bělavém v Moravskoslezských Beskydech. Zahrnuli studie a průzkumy, které se datují do minulosti, a mapovali rozšíření tohoto druhu. Důležitou součástí jejich prezentace byla také analýza současného stavu a výskytu puštíka bělavého v Beskydech. S využitím dostupných dat, fotografického materiálu a zkušeností ornitologů podali podrobný obraz o současné populaci těchto ptáků.

Další důležitou částí soutěže bylo také poznávání organismů. Účastníci museli identifikovat a popsat předložené ukázky živočichů a rostlin.

Krajské kolo Ekologické olympiády se konalo v prostorách Muzea Beskyd, které poskytlo vhodné prostředí pro soutěžící i porotu. Muzeum bylo skvělým místem pro prezentaci projektů a seznámení se s místními ekologickými výzvami. Při své první účasti se tým našich studentů svými výkony dokázal probojovat až na 6. místo a potřebným počtem bodů se zařadil mezi úspěšné řešitele této náročné soutěže. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Autor textu: Mgr. Miroslav Lojkásek
Autor fotografií: Mgr. Jiří Ranostaj, Mgr. Miroslav Lojkásek

Sekce na webu: EVVO a příroda