Přeskočit na obsah
Domů » Ekodny na Gymbru

Ekodny na Gymbru

Jaro je na naší škole tradičně zasvěceno akcím, kampaním a dalším aktivitám s environmentální tématikou. Na úvod dne 31. března 2023 se školní Ekotým zapojil do celostátní výzvy „Ukliďme Česko“ a přidal se tak k dalším 4500 úklidovým akcím, které proběhly po celé České republice. Během několika hodin se našim žákům podařilo z přírody odstranit 19 pytlů různého odpadu, a to v lokalitě podél Černého potoka od městského parku až po Staré Město.

Všechny třídy nižšího gymnázia postupně ve dnech 13., 17. a 18. dubna 2023 navštívily Karlovice, kde pro ně lektoři spolku Actaea ve vzdělávacím centru „Ve mlýně“, v budově bývalého strojního mlýna a v jeho okolí, nachystali různé zábavné vzdělávací programy. Prima poznávala „Jeseníky všemi smysly“, a objevovala jesenickou přírodu a její krásu. Sekunda se vydala na naučnou „Cestu kolem vody“, kde nevšední formou se spoustou pohybových aktivit prozkoumávala přírodu podél řeky Opavy. Tercie vystoupala z Karlovic k Mořskému oku prohlédnout si zatopený břidlicový lom. Kvarta se věnovala tématu „Voda je vzácný dar“, který byl zaměřen na koloběh vody v přírodě, hospodářský význam vody ve společnosti, ale i na rizika spojená s povodněmi, kdy se voda stává nezkrotným živlem.

K samotnému Dni Země byly pro primu sekundu připraveny další dvě akce. Tu první s názvem „Padesát hodin pro přírodu“ organizovalo Středisko volného času v Bruntále. V zahradě SVČ a v přírodovědných učebnách bylo pro žáky nachystáno 50 úkolu inspirovaných zvířaty, ekologickou výchovou a přírodními živly. Druhou akcí pak byla interaktivní výstava „Příroda Bruntálska“ v městském muzeu na zámku. Děti s tablety mohly pomocí rozšířené virtuální reality poznávat rostliny a živočichy našeho regionu.

Celý měsíc doplňoval tématiku ochrany přírody a životního prostředí svojí informační kampaní na nástěnkách, panelu Amos a sociálních sítích náš školní Ekotým.

Dubnem osvěta v této problematické a pro další budoucnost klíčové oblasti současného světa nekončí. Na další aktivity se můžete těšit i v následujících měsících.

Autor textu: Mgr. Miroslav Lojkásek
Autor fotografií: Mgr. Miroslav Lojkásek
Sekce: Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)