Přeskočit na obsah
Domů » Dějepisný seminář

Dějepisný seminář

Výuka dějepisného semináře v archivu a muzeu 

V úterý 1. 11. 2022 žáci Semináře z dějepisu z VII. A a 3. A místo do školních lavic zamířili na výuku do Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově a poté do místního muzea.

V SoKA se žákům věnoval ředitel PhDr. Branislav Dorko. V teoretické části je seznámil s dějinami archivnictví, jednotlivými typy archivů, archivním zákonem a archivními pomůckami. Studenti také získali informace o digitální aplikaci vyhledávání v jednotlivých fondech. V praktické části výuky provedl ředitel seminaristy jednotlivými částmi archivu. Zde žáci měli možnost vidět archiválie a jejich uložení. Zhlédli i nejstarší dochované listiny měst Bruntálu a Krnova.

Z archivu zamířili studenti na výuku do Městského muzea v Krnově, kde je PhDr. Ľubica Mezerová seznámila s prací muzejníka, s evidencí, ukládáním a restaurací muzejních předmětů.

Mgr. Antonín Zgažar, předseda předmětové komise dějepisu