Přeskočit na obsah
Domů » Dějepisná exkurze

Dějepisná exkurze

Dějepisná exkurze do Areálu čs. opevnění v Darkovičkách

V úterý 25. 10. 2022 uspořádala jednota Československé obce legionářské Bruntál poznávací zájezd pro žáky semináře z dějepisu VII. A a 3. A, semináře novodobých dějin VIII. A a 4. A a celou třídu IV. A našeho gymnázia. Tematicky byla exkurze zaměřena na období druhé světové války.

Devětačtyřicet studentů se svými učiteli dějepisu navštívili Areál československého opevnění v Hlučíně – Darkovičkách, který je součástí Slezského zemského muzea v Opavě.

Muzeum československé fortifikace se skládá ze dvou samostatných pěchotních srubů, jednoho řopíku  a tvrzového pěchotního srubu.

Žáci se od průvodců dozvěděli základní informace o opevňovacím systému první republiky, který vznikal v letech 1935–1938. Poté si prohlédli pěchotní srub MO-S 19 Alej, který byl vybudován v III. stupni odolnosti a dnes je nově zrekonstruován do původní podoby z roku 1938. Průvodci velmi podrobně seznámili studenty s vybavením bunkru a vylíčili život vojáků v tomto opevnění.

Poté se všichni vydali ke srubu MO-S 18 Obora. Ve vstupní chodbičce zhlédli pamětní desku věnovanou Jaroslavu Švarcovi, který zde před válkou sloužil a padl spolu s dalšími parašutisty podílejícími se na atentátu zastupujícího říšského protektora R. Heydricha v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.

Z Darkoviček se účastníci vydali do Stěbořic – Jamnice, kde byla předloni postavena rozhledna Šibenice ve stylu betonového bunkru. Součástí areálu jsou panely, které informují o opevnění z 1. ČSR na Opavsku a přibližují i působení Jana Kubiše před válkou ve Stěbořicích. Studenti navštívili i ženijní úkryt ze 70. let 20. století.

Exkurze se vydařila, žáci mohli na vlastní oči zhlédnout to, co se učí v hodinách dějepisu.

Tuto akci finančně podpořily Ministerstvo obrany České republiky a Československá obec legionářská.

Mgr. Antonín Zgažar, předseda předmětové komise dějepisu