Přeskočit na obsah
Domů » Cambridge Exams

Cambridge Exams

První úspěšné vlaštovky u zkoušek Cambridge!

Na našem gymnáziu se dne 17. června 2021 poprvé v historii školy konaly oficiální mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge exams. Přihlásilo se k nim osm studentů, kteří se po svědomité přípravě rozhodli ověřit si své znalosti anglického jazyka zkouškou podle mezinárodních měřítek.

Všech osm žáků nám udělalo radost (a svým rodičům zajisté ještě mnohem větší), neboť nejen že všichni prokázali znalosti odpovídající úrovni, kterou si sami zvolili, ale čtyřem z nich byla dokonce přiznána úroveň ještě o jeden stupeň vyšší než ta, které chtěli dosáhnout. S hrdostí tedy můžeme říct, že mezi sebou máme studenty, kteří dosáhli jazykové úrovně C1, což je úroveň jazykových schopností rodilého mluvčího.

Ze srdce blahopřejeme!

Spolupráce s jazykovou školou Hello a Cambrige Exams bude pokračovat i nadále. Již teď pro naše žáky připravujeme nabídku přípravných kurzů Cambridge Exams pro všechny dostupné úrovně, a také možnost absolvovat tuto zkoušku „na nečisto“ v podobě tzv. pre-testu na podzim či na jaře. Stejnou příležitost nabízíme rovněž žákům ostatních škol nebo i široké veřejnosti.

Informace o jazykových aktivitách získáte přímo od Mgr. Markéty Bystrické, nebo na adrese: hello@opava.czwww.hello.cz

Mgr. Markéta Bystrická