Přeskočit na obsah
Domů » Best in English

Best in English

V učebnách IKT a Eko našeho gymnázia proběhla 16. listopadu 2023 zajímavá mezinárodní soutěž Best in English, které se aktivně zúčastnilo téměř 50 studentů. Původně plánovaný jazykový test na školních počítačích a iPadech narazil na neočekávané technické problémy, což vedlo k rychlému přechodu na využívání vlastních telefonů účastníků.

Soutěž s důrazem na anglický jazyk a jeho praktickou aplikaci poskytla studentům příležitost ukázat svou úroveň ve znalostech angličtiny. Přes technické komplikace se studenti rychle přenesli, zorientovali se a přijali novou výzvu. Tato neplánovaná zápletka dodala soutěži neočekávaný rozměr a ukázala, že studenti jsou schopni flexibilně reagovat na nové situace.

Soutěž Best in English na našem gymnáziu otestovala anglické jazykové dovednosti účastníků, zdůraznila důležitost adaptability v moderním vzdělávacím prostředí a zůstane v paměti studentů i pedagogů jako nezapomenutelný zážitek, který představil výzvy i příležitosti spojené s dynamikou dnešních jazykově orientovaných soutěží.

Jan Skřivánek, 3. A