Přeskočit na obsah
Domů » Best In English 2022

Best In English 2022

logo soutěže

Ve středu 30. listopadu 2022 se 21 žáků naší školy zúčastnilo mezinárodní online jazykové soutěže Best in English. Jednalo se již o desátý ročník soutěže, které se účastní studenti středních škol ve věku 14–19 let z více než 25 zemí světa. Do soutěže se každoročně zapojí více než dvacet tisíc studentů a srovnání jednotlivců i škol v rámci naší republiky i v rámci všech zúčastněných zemí je velmi zajímavé.

Během testu museli žáci prokázat nejen znalosti slovní zásoby a mluvnice, ale také orientaci v textu, práci s informacemi a schopnost velice podrobně porozumět poslechovým cvičením. Mnozí měli příležitost vyzkoušet si tento typ naprosto odlišného testu poprvé. Mezi studenty jsou však i tací, již se soutěže účastní pravidelně. Protože se do této soutěže se zapojujeme již řadu let, mohou sledovat své dosažené skóre bodů, a mapovat tak vlastní individuální pokrok ve studiu jazyka.

Děkujeme soutěžícím za účast, věříme, že to byla pro všechny velmi zajímavá jazyková zkušenost a těšíme se společně na výsledky.

Mgr. Markéta Bystrická