Přeskočit na obsah
Domů » Beseda o odpadech

Beseda o odpadech

Jak vážným problémem současné doby jsou odpady, o tom se přesvědčili žáci nižšího gymnázia, kvinty a 1. A během besedy s lektorem Honzou ze společnosti Eko-kom, a.s. Během besedy na téma třídění odpadů, předcházení jejich vzniku a dalších možností, jak se s nimi vypořádat, která proběhla 7. 4. 2022 v učebně ekologie, se všichni mohli přesvědčit, že variant je hned několik. Vedle nejhoršího způsobu likvidace, tedy skládkování, jsou dalšími možnostmi kompostování, spalování, zejména ale třídění, kdy z vysloužilých věcí získává společnost velmi cenné suroviny.

Během programu si všichni připomněli, jaké existují různé typy sběrných nádob, vyzkoušeli si odpad vytřídit, seznámili se s materiály a výrobky z recyklovaných materiálů.

Naše gymnázium se vzdělávacího programu s názvem „Tonda Obal na cestách“ zúčastnilo již podruhé. Program na českých školách funguje přes 20 let, za dobu jeho existence ho absolvovaly více než 2 miliony dětí. Jsme rádi, že naši žáci patří mezi ně.

Autor článku: Mgr. Miroslav Lojkásek – školní koordinátor EVVO
Autor fotografií: Mgr. Miroslav Lojkásek