Přeskočit na obsah
Domů » Adaptační pobyty

Adaptační pobyty

Druhý zářijový týden od 5. 9. do 9 .9. 2022 vyrazily naše nové třídy (1.A a prima A) postupně na tradiční adaptační pobyty, každá třída celkem dva a půl dne. Touto důležitou akcí zahajují žáci, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením, svoje studium na Všeobecném a sportovním gymnáziu v Bruntále. Při adaptačním pobytu se žáci seznámí, poznají svého třídního učitele a školního metodika prevence, který akci garantuje, začnou zdravě formovat nový kolektiv, zkusí aktivity herní, komunikační, sportovní i turistické, zbude čas i na třídnické záležitosti. Seznámí se se školním řádem a vytvoří si pravidla vlastního kolektivu. Při týmových hrách už mohou využít nově vznikající vztahy, vyzkoušet tvořivost, zažít pocit zodpovědnosti, zkusit organizovat činnost ostatních, podílet se na společném výsledku, reagovat na nenadálé situace. Letos nás okolnosti donutily změnit místo konání, chata Lucka na konci Malé Morávky (adresně patřící pod Horní Václavov) nám poskytuje klidné a příjemné zázemí a její okolí velmi příjemný zážitek z horské krajiny Jeseníků. Celý areál využíváme pro sebe a splňuje všechny naše nároky. V místní kuchyni nejen výborně vaří, ale dokáží reagovat i na zdravotně-výživové požadavky žáků. I letos nám naštěstí přálo počasí, takže jsme si užili i sluníčka a venkovních aktivit. Podvečerní beseda s ředitelem školy a výchovnou poradkyní žákům nabídla možnost seznámit se s výhledy na další studium, s vizemi a tradicemi, ujasnila pestrost studijní nabídky i možnosti mimoškolních aktivit. Zazněly i cenné rady, jak organizovat přípravu a zvládnout studium, kde hledat pomoc v záležitostech školních i rodinných, jak se vyznat ve všech pravidlech a neztratit posléze i pomaturitní orientaci na vysoké školy. Jako každý rok nám připadal pobyt příliš krátký, ale výhled na mnoho dalších školních i mimoškolních akcí, na zajímavé studium i nové kamarády jistě zpříjemní začátek studia a nastartuje vývoj nového kolektivu. Ve zpětné vazbě na konci pobytu žáci jasně vyjádřili spokojenost s lokalitou i programem a ocenili přínos adaptačního pobytu pro začínající třídu.

Garant adaptačních pobytů, školní metodik prevence

Vladimír Zatloukal