Přeskočit na obsah
Domů » Adaptační pobyty 2023

Adaptační pobyty 2023

Začátkem školního roku už tradičně patří naše velká pozornost novým třídám. Žáci tříd primy A a 1. A vyrazily ve druhém zářiovém týdnu na adaptační pobyt. Chata Lucka v Malé Morávce našemu záměru velmi dobře vyhovuje. Její poloha pod vrcholy Jeseníků, pohodlné ubytování a kvalitní stravovací péče i vybavení opět oslovilo garanta pobytu.

Touto důležitou akcí zahajují žáci, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením, svoje studium na Všeobecném a sportovním gymnáziu v Bruntále. Při adaptačním pobytu se seznámí, poznají svého třídního učitele a školního metodika prevence, který akci garantuje, začnou zdravě formovat nový kolektiv, zkusí aktivity herní, komunikační, sportovní i turistické, zbude čas i na třídnické záležitosti. Seznámí se školním řádem a vytvoří si pravidla vlastního kolektivu. Při týmových hrách už mohou využít nově vznikající vztahy, vyzkoušet tvořivost, zažít pocit zodpovědnosti, zkusit organizovat činnost ostatních, podílet se na společném výsledku, reagovat na nenadále situace.

I letos nám naštěstí přálo počasí, takže jsme si užili i sluníčka a venkovních aktivit. Podvečerní beseda s ředitelem školy a výchovnou poradkyní žákům přinesla informaci o dalším studiu, vizích a tradicích, ujasnila pestrost studijní nabídky i možnosti mimoškolních aktivit. Zazněly i cenné rady, jak organizovat přípravu a zvládnout studium, kde hledat pomoc v záležitostech školních i rodinných, jak se vyznat ve všech pravidlech a jak se orientovat při výběru vysoké školy. Jako každý rok nám připadal pobyt příliš krátký, ale výhled na mnoho dalších školních i mimoškolních akcí, na zajímavé studium i nové kamarády jistě zpříjemní začátek studia a nastartuje vývoj nového kolektivu. Ve zpětné vazbě na konci pobytu žáci jasně vyjádřili spokojenost s lokalitou i programem a ocenili přínos adaptačního pobytu pro začínající třídu.

Garant adaptačních pobytů, školní metodik prevence

Vladimír Zatloukal