Přeskočit na obsah
Domů » Adaptační pobyty

Adaptační pobyty

Koncem prvního a začátkem druhého týdne měsíce září vyrazily naše nové třídy (1. A a prima A) postupně na tradiční adaptační pobyty. Touto důležitou akcí zahajují žáci, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením, svoje studium na Všeobecném a sportovním gymnáziu v Bruntále.

Při dvoudenním pobytu na chatě Edison v Malé Morávce, části Karlov, se žáci seznámí, poznají svého třídního učitele a školního metodika prevence, který akci garantuje, začnou zdravě formovat nový kolektiv, zkusí aktivity herní, komunikační, sportovní i turistické. Seznámí se také se školním řádem a vytvoří si pravidla vlastního kolektivu. Při týmových hrách už mohou využít nově vznikající vztahy, vyzkoušet tvořivost, zažít pocit zodpovědnosti, zkusit organizovat činnost ostatních, podílet se na společném výsledku, reagovat na nenadále situace.

Chata Edison nám poskytuje klidné a příjemné zázemí a její okolí velmi příjemný zážitek z horské krajiny Jeseníků. I letos nám naštěstí přálo počasí, takže jsme si užili i sluníčka a venkovních aktivit. Podvečerní beseda s ředitelem školy a výchovnou poradkyní žákům nabídla možnost seznámit se výhledy na další studium, s vizemi a tradicemi, ujasnila pestrost studijní nabídky i možnosti mimoškolních aktivit. Zazněly i cenné rady, jak organizovat přípravu a zvládnout studium, kde hledat pomoc v záležitostech školních i rodinných, jak se vyznat ve všech pravidlech a neztratit posléze i pomaturitní orientaci na vysoké školy. Jako každý rok nám připadal pobyt příliš krátký, ale výhled na mnoho dalších školních i mimoškolních akcí, na zajímavé studium i nové kamarády jistě zpříjemní začátek studia a nastartuje vývoj nového kolektivu.

Garant adaptačních pobytů, školní metodik prevence
Vladimír Zatloukal